Paieškos kriterijai:

 • Sritis: politika
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Brošiūra „Sąjūdžio programa“. Projektai 1 ir 2

  Brošiūra „Sąjūdžio programa“. Projektai 1 ir 2, 1990 m.

  Brošiūroje pateikiami „Sąjūdžio programos“ pirmas ir antras projektai. Spaudinio pabaigoje yra ranka Aivar Kaljusaar užrašyti komentarai estų kalba. A. Kaljusaar, Estijos pilietis, Lietuvos atgimimo metais (1989 m. vasarą) dviračiu iš Estijos per Latviją vyko į Lietuvą. Sąjūdžio Panevėžio  grupės būstinėje susipažino su Algiu Plytninku, su kuriuo, vėliau, kartu dalyvavo 1990 m. balandžio 21–22 d. Vilniuje vykusiame Lietuvos Sąjūdžio suvažiavime.

  Sąjūdžio programoje išdėstytos Lietuvos Atkūrimo Sąjūdžio programinės nuostatos, svarbiausi uždaviniai. 1 projekto programa priimta 1990 m. vasario 3 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio konferencijoje.

 • Brošiūra „Sąjūdžio įstatai“. Projektas 1 ir 2

  Brošiūra „Sąjūdžio įstatai“. Projektas 1 ir 2, 1990 m.

  Brošiūroje „Sąjūdžio įstatai“ pateikiami 2 įstatų projektai. Įstatų projekto autoriai R. Bartusevičius, R. Šležas. Brošiūros pabaigoje pateikiami esto Aivar Kaljusaar ranka užrašyti komentarai estų kalba. A. Kaljusaar, Estijos pilietis, Lietuvos atgimimo metais (1989 m. vasarą) dviračiu iš Estijos per Latviją vyko į Lietuvą. Sąjūdžio Panevėžio  grupės būstinėje susipažino su Algiu Plytninku, su kuriuo, vėliau, kartu dalyvavo 1990 m. balandžio 21–22 d. Vilniuje vykusiame Lietuvos Sąjūdžio suvažiavime.

 • Kvietimas į Sąjūdžio suvažiavimą

  Kvietimas į Sąjūdžio suvažiavimą, 1990 m.

  Kvietimas į Sąjūdžio suvažiavimą 1990 m. balandžio 21–22 d. Vilniuje, Spaudos rūmuose. Kvietimas perlenktas, viršelyje – Sąjūdžio logotipas žaliame fone. Dokumentas gautas iš esto Aivar Kalusaar. A. Kaljusaar, Estijos pilietis, Lietuvos atgimimo metais (1989 m. vasarą) dviračiu iš Estijos per Latviją vyko į Lietuvą. Sąjūdžio Panevėžio  grupės būstinėje susipažino su Algiu Plytninku, su kuriuo, vėliau, kartu dalyvavo 1990 m. balandžio 21–22 d. Vilniuje vykusiame Lietuvos Sąjūdžio suvažiavime.

 • Lietuvos komunistų partijos Mandatas, priklausęs Antanui Venclovai

  Lietuvos komunistų partijos Mandatas, priklausęs Antanui Venclovai, 1955-01-15

  Nežinomas autorius

  Lietuvos komunistų partijos Mandatas delegato Vilniaus m. X partinės konferencijos. Pažymima, kad Antanas Venclova yra deleguotas nuo Dzeržinskio rajono partinės organizacijos su sprendžiamojo balso teisė. Spaudinys ant raudono popieriaus, su Lenino ir Stalino portretais kairiajame viršutiniame kampelyje, ir ,,TSKP" vandens ženklu per vidurį, lietuvių ir rusų kalbomis.

 • Šiaulių m. XXII LKP konferencijos ženklelis
 • Ženklelis „XXV съезд КПСС“
 • Ženklelis „XXV съезд КПСС“
 • Ženklelis „XXV съезд КПСС“
 • LLKJS XIX suvažiavimo delegato ženklelis
 • Ženklelis

  Ženklelis "Sąjūdis", XX a. 9 deš.

  Apskritimo formos ženklelis. Averse ant plastikinio pagrindo užklijuota popierinė trispalvė Lietuvos vėliava, kurios viršuje – Gedimino stulpai, viduryje užrašas: SĄJŪDIS, o apačioje – Vytis. Reverse – žiogelis iš vielos ženkleliui prikabinti.

  Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (LPS) – visuomeninis judėjimas, siekęs ir sėkmingai įgyvendinęs Lietuvos valstybingumo atkūrimą 1990 m.

 • Laisvės kovų archyvas. 19 t.

  Laisvės kovų archyvas. 19 t., 1996 m.

  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga

  Knyga minkštais viršeliais. Pirmajame viršelio puslapyje stambiu šriftu atspausdintas knygos pavadinimas: „LAISVĖS / KOVŲ ARCHYVAS“ (žodis „archyvas“ per pus smulkesniu šriftu), po pavadinimu atspausdinta nespalvota Žemaičių apygardos partizanų fotografijos reprodukcija (priekyje – apygardos vadas Vladas Mantvydas - Žemaitis). Tituliniame lape atspausdinta: „LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGA / ISTORIJOS SEKCIJA“, (knygos pavadinimas taip pat kaip viršelyje) 19 / Kaunas, 1996“. Redakcinė kolegija: Balys Gajauskas, A. Lukšta, vyr. redaktorė Dalia Kuodytė, leido Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Pagal leidėjų pateiktus teksto pozityvus spausdino SPAB „Aušra“ Kaune. Kaina sutartinė. Leidėjai dėkoja rėmėjams: Pasaulio lietuvių bendruomenei, NEW YORKO lietuvių medžiotojų-žuvautojų klubui „Aras“ (pirmininkas V. Alksninis), Kauno miesto valdybai. Knygos gale pavardžių ir vietovardžių rodyklė, antrame priešviršelio puslapyje mėlynu tušinuko tušu Klemenso Lovčiko ranka užrašyta: „Inv. Nr. 327“.

 • Vorkutos politinių kalinių atsiminimai

  Vorkutos politinių kalinių atsiminimai, 1998 m.

  Juozas Krasauskas

  Knyga atspausdinta ant balto popieriaus juodais dažais, iliustruota nespalvotomis fotografijų reprodukcijomis. Viršeliuose melsvai žydra fotografijos reprodukcija, jie kieti. Pirmame viršelio puslapio dešiniajame kampe žydrame fone atspausdinta smulkiu šriftu: „GENOCIDAS IR“, toliau iš apačios į viršų: „REZISTENCIJA“, atspausdintas durklas lange, toliau stambiu šriftu: „Vorkutos“, smulkesniu šriftu: „politinių kalinių atsiminimai“ ir maža tremtinių fotografijos reprodukcija Sibire. Tituliniame lape juodais dažais stambiu šriftu atspausdinta: „Vorkutos / politinių / kalinių / atsiminimai“, smulkiu šriftu: „LIETUVOS / GYVENTOJŲ / GENOCIDO IR / REZISTENCIJOS / TYRIMO / CENTRAS / VILNIUS / 1998“. Dailininkas A. Žvilius, redaktorė A. Venskevičienė, maketavo M. Žvilius, išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras. Knygos kaina sutartinė. Antrame priešviršelio puslapyje mėlynu tušinuko tušu Klemenso Lovčiko ranka užrašyta: „Inv. Nr.328“.

 • Rodomi įrašai nuo 1525 iki 1536
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 130