1. Bendra Informacija

1.1 Pirmas puslapis

Paveiksliukas 1. Pirmas LIMIS portalo puslapis

 

Pirmasis LIMIS portalo puslapis sąlyginai suskirstytas į keturias pagrindines dalis:

1) navigacinė dalis;

2) iliustruotos nuorodos;

3) naujienų, apklausų ir prisijungimo blokai;

4) apatinė dalis.

Navigacinėje dalyje pateikiamas greitųjų nuorodų meniu, portalo logotipas, pavadinimas, greitoji paieška bei pagrindinis portalo meniu.

Iliustruotųjų nuorodų dalyje yra suformuotos dvi dinaminės portalo dalys, skirtos svarbiam eksponatui ir aktualiai virtualiai parodai atvaizduoti. Čia taip pat pateikiamos iliustruotos nuorodos į greitąją muziejų paiešką, eksponatų paiešką pagal tipus, asmenų paiešką ir eksponatų paiešką pagal laikotarpius.

Trečioje eilėje yra formuojamas paskutiniųjų naujienų, savaitės apklausos ir prisijungimo prie sistemos blokai.

Puslapio apatinėje dalyje – partnerių ir rėmėjų logotipai bei LIMIS portalo autorių teisių informacija.

1.2 Naršymo meniu

Greitųjų nuorodų meniu

Paveiksliukas 2. Greitųjų nuorodų meniu.

 

Pagrindinis portalo meniu

Paveiksliukas 3. Pagrindinis portalo meniu.

 

1.3 Naudotojų tipas

LIMIS portalo išoriniai vartotojai skirstomi į tris pagrindines grupes:

 1. portalo vartotojai;
 2. registruoti portalo vartotojai;
 3. institucijos.

Priklausomai nuo vartotojo tipo, portale yra pateikiama skirtingo išsamumo informacija apie sistemoje viešinamus Lietuvos muziejų eksponatus ir papildomos vartotojų funkcijos. Portalo vartotojams suteikiama prieiga prie glaustos informacijos apie eksponatą ir žemos kokybės eksponato skaitmeninio vaizdo.

Paveiksliukas 4. Portalo naudotojams matoma informacija

Paveikslėliai 5. Portalo naudotojams matoma informacija

 

Registruotiems portalo vartotojams pateikiamas išsamus eksponato aprašo turinys su detalesne informacija ir aukštesnės kokybės vaizdu. Registruotiems vartotojams papildomai suteikiama teisė kurti asmeninę kolekciją iš sistemoje viešinamų muziejų eksponatų, komentuoti bei reitinguoti virtualias parodas. Norint prisiregistruoti sistemoje,  reikia užpildyti vartotojo registracijos LIMIS portale formą.

Paveiksliukas 6. Registruotiems portalo naudotojams matoma informacija

Paveiksliukas 7. Registruotiems portalo naudotojams matoma informacija

Paveiksliukas 8. Registruotiems portalo naudotojams matoma informacija

 

Institucijoms pateikiamas visas eksponato aprašo turinys su aukštesnės ir aukščiausios kokybės išvestiniu vaizdu bei muziejų parengtos ataskaitos. Institucijų grupės vartotojai gali būti sukuriami tik sistemos administratoriaus. Tokių vartotojų grupei gali priklausyti tik tarnybines užduotis atliekantys, teisę gauti detalią informaciją apie muziejuose saugomus eksponatus ir muziejų rengiamas ataskaitas turintys LIMIS nuostatuose nurodytų Valstybės institucijų darbuotojai.

1.4 Naudotojų registracija

LIMIS vartotojų registracija vykdoma tokia tvarka:

1. Greitųjų nuorodų meniu pasirenkama nuoroda „PRISIJUNGTI";

2. Atsidariusiame puslapyje spaudžiama nuoroda „Sukurti prieigą" (pažymėta raudonai).

Paveiksliukas 9. Prisijungimo langas

 

3. Prieigos kūrimo puslapyje turi būti užpildomi šie privalomi laukai:

Vardas – asmens vardas;

Vartotojo vardas – prisijungimo vardas, kuriuo bus jungiamasi prie portalo;

El. pašto adresas – elektroninio pašto adresas (reikalingas slaptažodžiui gauti);

Teksto tikrinimas – saugos kodas (būtina įrašyti paveikslėlyje matomus simbolius).

Jeigu laukai neužpildomi arba įvedami neteisingi duomenys, šalia laukų atvaizduojamas šauktuko simbolis.

Paveiksliukas 10. Naujo vartotojo registracijos langas

 

4. Paspaudus mygtuką „Išsaugoti", registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu nusiunčiamas prisijungimo prie LIMIS portalo slaptažodis. Vartotojas, pasitikrinęs registracijos formoje nurodytą el. pašto dėžutę ir pasinaudojęs atsiųstu laikinu slaptažodžiu, gali registruotis sistemoje pasirinktu vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Registracijos metu, sistema pasiūlo pateikti atsakymą vienu iš pasirinktų klausimų, kuris bus panaudojamas vartotojo identifikacijai slaptažodžio priminimo metu. Prisijungimo prie sistemos puslapis pasiekiamas greitųjų nuorodų meniu pasirinkus nuorodą „PRISIJUNGTI". Apie kitus būtinus atlikti veiksmus sistema vartotoją informuoja papildomai prisijungimo metu.

1.5 Slaptažodžio priminimas

Registruotam portalo vartotojui pamiršus prisijungimo slaptažodį, sistema suteikia slaptažodžio priminimo funkciją. Slaptažodžio priminimui Greitųjų nuorodų meniu pasirenkama nuoroda „PRISIJUNGTI" ir spaudžiama nuorodą „Pamiršote slaptažodį". Slaptažodžio priminimo puslapyje turi būti užpildomi šie privalomi laukai:

Vartotojo vardas – asmens vardas;

Teksto tikrinimas – saugos kodas (būtina įrašyti paveikslėlyje matomus simbolius).

Paveiksliukas 11. Slaptažodžio priminimo langas

 

Paspaudus mygtuką „Kitas", sistema pateikia klausimą (pasirinktą registracijos metu), kuriam registruotas portalo vartotojas turi pateikti registracijos metu nurodytą teisingą atsakymą.

Paveiksliukas 12. Slaptažodžio priminimo langas

 

Įrašius teisingą atsakymą ir paspaudus mygtuką „Siųsti slaptažodžio panaikinimo nuorodą", vartotojo vardą atitinkančiu el. pašto adresu išsiunčiama nuoroda, kurią paspaudus panaikinamas senas slaptažodis, o vartotojas įrašo naują registruoto vartotojo slaptažodį.

1.6 Prisijungimas

Prisijungimas prie portalo vykdomas tokia pačia tvarka visoms vartotojų grupėms. Greitųjų nuorodų meniu pasirenkama nuoroda „PRISIJUNGTI". Atsidariusiame prisijungimo lange įvedamas Vartotojo vardas ir Slaptažodis. Paspaudžiamas mygtukas „Prisijungti".

Paveiksliukas 13. Prisijungimo langas

 

Prisijungę vartotojai portale gali vykdyti tokias papildomas funkcijas:

 • matyti eksponato išsamų aprašą;
 • matyti eksponato aukštesnės kokybės vaizdą;
 • kurti asmeninę kolekciją iš sistemoje viešinamų muziejų eksponatų;
 • komentuoti virtualias parodas;
 • reitinguoti virtualias parodas.

2. Informacijos paieška

2.1 Greita eksponatų paieška

LIMIS portale gali būti vykdoma greita arba detali sistemoje viešinamų Lietuvos muziejų eksponatų paieška.

Greita eksponatų paieška pasiekiama greitųjų nuorodų meniu pasirinkus nuorodą „GREITA PAIEŠKA" arba pagrindiniame portalo meniu pasirinkus „Rinkinių duomenų bazė" -> „Greita paieška". Šioje paieškoje galima ieškoti eksponatų, įrašant raktinį žodį tik į vieną laukelį arba patikslinus paiešką papildomais atributais. Žemiau pateikiamas greitos eksponatų paieškos ir rezultatų lango pavyzdys.

Paveiksliukas 14. Greitos paieškos langas

 

Paieškos rezultatų lange atvaizduojami visų paieškos kriterijus atitinkančių rastų muziejų eksponatų pavadinimai ir skaitmeniniai vaizdai.

Paveiksliukas 15. Paieškos rezultatų langas.

 

Paieškos rezultatai gali būti išplėsti pašalinant paieškos kriterijus (prie norimo pašalinti kriterijaus paspaudus kryžiuką). Paieškos rezultatai gali būti grupuojami pagal tai, kokio formato prisegtas bylas turi surasti eksponatai (nuotraukas, vaizdo įrašus ir t. t.). Paieškos rezultatai taip pat gali būti spausdinami arba keičiama paieškos rezultatų atvaizdavimo forma.

2.2 Detali eksponatų paieška

LIMIS portale gali būti vykdoma greita arba detali sistemoje viešinamų Lietuvos muziejų eksponatų paieška.

Detali eksponatų paieška pasiekiama greitųjų nuorodų meniu pasirinkus nuorodą „DETALI PAIEŠKA" arba pagrindiniame portalo meniu pasirinkus „Rinkinių duomenų bazė" -> „Detali paieška". Šioje paieškoje galima ieškoti eksponatų pagal daugelį paieškos kriterijų. Rekomenduojama naudoti ne daugiau 5 paieškos kriterijų.

Paveiksliukas 16. Detalios paieškos langas

 

Registruotiems sistemos vartotojams yra pateikiamas išsamesnis paieškos kriterijų sąrašas.

Paieškos rezultatų lange atvaizduojami visų paieškos kriterijus atitinkančių muziejų eksponatų pavadinimai ir skaitmeniniai vaizdai.

Paveiksliukas 17. Paieškos rezultatai

 

Paieškos rezultatai gali būti išplėsti pašalinant paieškos kriterijus (prie norimo pašalinti paieškos kriterijaus paspaudus kryžiuką). Paieškos rezultatai gali būti grupuojami pagal tai, kokio formato prisegtas bylas turi surasti eksponatai (nuotraukas, vaizdo įrašus ir t. t.). Paieškos rezultatai taip pat gali būti spausdinami, keičiama jų rūšiavimo tvarka arba keičiama paieškos rezultatų atvaizdavimo forma.

2.3 Muziejų paieška

LIMIS portale yra kaupiama ir atvaizduojama informacija apie Lietuvos muziejus, automatizuotai eksponatų apskaitai naudojančius Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą. Tokių muziejų paieška vykdoma titulinio puslapio iliustruotųjų nuorodų dalyje paspaudus blokelį „Muziejai" arba pagrindiniame portalo meniu pasirinkus „Rinkinių duomenų bazė" -> „Muziejai". Šioje paieškoje galima ieškoti muziejaus įrašant raktinį žodį tik į vieną laukelį arba patikslinus paiešką papildomais atributais. Žemiau pateikiamas muziejų paieškos rezultatų lango pavyzdys.

Paveiksliukas 18. Muziejų paieškos langas

 

Muziejų paieškos rezultatai gali būti spausdinami arba keičiama rezultatų atvaizdavimo forma. Iš paieškos rezultatų lango galima patekti į pasirinkto muziejaus eksponatų aprašų, viešinamų LIMIS portale, sąrašą arba į pasirinkto muziejaus aprašymą.

Paveiksliukas 19. Paieškos rezultatai

2.4 Asmenų paieška

Portalo vartotojai gali vykdyti asmenų (personalijų) biografijų paiešką. Į asmenų paieškos puslapį patenkama iš titulinio puslapio, iliustruotųjų nuorodų dalyje paspaudus blokelį „Asmenys" arba pagrindiniame portalo meniu pasirinkus „Rinkinių duomenų bazė" -> „Asmenys", arba pagrindiniame portalo meniu pasirinkus „Personalijų žodynas". Šios paieškos pagalba galima ieškoti asmenų, įrašant raktinį žodį tik į vieną laukelį, galima vykdyti ir detalią paiešką pagal papildomus atributus arba pasinaudoti rodykle asmenims išfiltruoti pagal asmens pavardės pirmąją raidę. Žemiau pateikiamas asmenų paieškos rezultatų lango pavyzdys.

Paveiksliukas 20. Asmenų paieškos langas

 

Paieškos rezultatai gali būti grupuojami pagal tai, koks yra rastų asmenų tipas (autorius, gamintojas ir t. t.). Portalo vartotojai gali atsispausdinti paieškos rezultatus. Paspaudus šalia asmens vardo esančią ikonėlę, galima peržiūrėti išsamią informaciją apie jį. Vartotojams suteikiama galimybė peržiūrėti su konkrečiu asmeniu susijusius Lietuvos muziejų eksponatų aprašus, jeigu tokie yra viešinami LIMIS portale.

Paveiksliukas 21. Paieškos rezultatai

2.5 Eksponatų paieška pagal tipus

Iš pirmojo portalo puslapio iliustruotųjų nuorodų dalies, pasirinkus blokelį „Eksponatai", galima patekti į greitąją eksponatų paiešką pagal jų tipus. Ši paieška taip pat pasiekiama iš pagrindinio portalo meniu dalies „Rinkinių duomenų bazė" -> „Eksponatai". Eksponatų filtravimas pagal tipus atliekamas paspaudus iliustruotą eksponatų srities pavadinimą (reikšmę). Norint tokią paiešką siaurinti, prieš pasirenkant sritį, vartotojas gali nurodyti muziejų, kuriame tų eksponatų ieško, ir datą ar datų intervalą.

Paveiksliukas 22. Eksponatų paieškos langas

2.6 Eksponatų paieška pagal laikotarpius

Iš pirmojo portalo puslapio iliustruotųjų nuorodų dalies, pasirinkus blokelį „Laikotarpis", galima patekti į greitąją eksponatų paiešką pagal eksponatų sukūrimo laikotarpį. Ši paieška taip pat pasiekiama iš pagrindinio portalo meniu dalies „Rinkinių duomenų bazė" -> „Laikotarpis". Eksponatų paiešką pagal laikotarpį šiame puslapyje gali būti atliekama tokiais būdais:

 • vykdant eksponatų paiešką pagal sukūrimo metus (arba metų intervalą);
 • vykdant eksponatų paiešką pagal sukūrimo laikotarpį (arba laikotarpių intervalą);
 • filtruojant eksponatus pagal jų sukūrimo meno stilių ir laikotarpį, paspaudus iliustruotą eksponatų meno stiliaus ir laikotarpio pavadinimą;
 • filtruojant eksponatus pagal jų sukūrimo istorinį laikotarpį, įvykį, renginį, paspaudus iliustruotą eksponatų istorinio laikotarpio, įvykio, renginio pavadinimą.

Paveiksliukas 23. Paieškos pagal laikotarpį langas

 

Visi šie eksponatų paieškos pagal laikotarpį būdai yra vienas nuo kito nepriklausomi, t. y. vienas kito nepapildo.

2.7 Raktažodžių paieška

LIMIS portale yra kaupiami visi muziejų eksponatų aprašuose naudojami klasifikatoriai ir tezaurai. Raktažodžių žodyne atvaizduojami raktažodžiai, turintys išsamią informaciją. Šių raktažodžių paieškos įrankio pagalba galima susirasti norimą raktažodį ir peržiūrėti jo išsamią informaciją. Raktažodžių paieškos įrankis pasiekiamas iš pagrindinio portalo meniu „Raktažodžių žodynas".

Paveiksliukas 24. Raktažodžių paieškos langas

 

Raktažodžiai gali būti filtruojami pagal pirmąją raidę arba galima vykdyti jų paiešką pagal pavadinimo arba aprašymo fragmentą. Raktažodžių paieškos rezultatų lange, paspaudus ant konkretaus raktažodžio, galima peržiūrėti jo detalią informaciją.

Paveiksliukas 25. Raktažodžių žodyno paieškos rezultatai

3. Informacijos peržiura

3.1 Virtualių parodų peržiūra

Virtuali paroda yra pasiekiama iš titulinio portalo puslapio iliustruotų nuorodų dalies, paspaudus ant virtualios parodos bloke esančio parodos pavadinimo. Pagrindiniame portalo meniu pasirinkus punktą „Virtualios parodos" galima vykdyti virtualių parodų paiešką arba susirasti dominančią parodą iš Aktualių parodų arba Populiarių parodų dalies.

Paveiksliukas 26. Virtualių parodų langas

 

Virtualių parodų puslapyje pasirinkus norimą parodą, vartotojui pateikiamas parodos aprašymas ir nuoroda į virtualios parodos peržiūrą.

Paveiksliukas 27. Virtualios parodos langas

Registruoti portalo vartotojai turi galimybę peržiūrimą virtualią parodą komentuoti arba reitinguoti.

3.2 Eksponatų peržiūra

Naudodamiesi LIMIS portalo paieškos įrankių (Greita eksponatų paieška, Detali eksponatų paieška, Eksponatų paieška pagal tipus ir kt.) sugeneruotais eksponatų paieškos rezultatais, portalo vartotojai gali peržiūrėti pasirinktą eksponatą. Eksponato peržiūrą sudaro dvi pagrindinės komponentės:

 • eksponato aprašas;
 • eksponato skaitmeninės bylos.

Eksponato aprašą sudaro pagrindiniai informaciniai laukai ir išsamus eksponato aprašymas, suskirstytas į atskirus blokus.

Paveiksliukas 28. Eksponato peržiūra

 

Kiekvienas mėlyna spalva pažymėtas informacinis blokas gali būti išskleidžiamas. Eksponato aprašo peržiūros metu vartotojas turi galimybę gauti papildomą informaciją apie tam tikras aprašo laukų – klasifikatorių reikšmes. Užvedęs pelę ant šalia reikšmės esančios ikonėlės arba paspaudęs nuorodą Daugiau informacijos.... Portalo vartotojas ir Registruotas portalo vartotojas mato skirtingo išsamumo eksponato aprašą. Vartotojai turi galimybę atsispausdinti eksponato aprašą arba išsisaugoti eksponato aprašą PDF formatu savo kompiuteryje.

Portale taip pat yra realizuota paslauga, sudaranti galimybę vartotojams užsisakyti eksponato didelįskaitmeninį vaizdą ir rezervuoti vizito laiką muziejuje originaliam eksponatui apžiūrėti.

Eksponato skaitmeninių nuotraukų peržiūra galima paspaudus skaitmeninės bylos miniatiūrą arba nuorodą Peržiūrėti galeriją... Paspaudus skaitmeninės bylos miniatiūrą, portalo vartotojui pateikiamas skaitmeninės bylos peržiūros režimas, kur atvaizduojamas didesnis žemos kokybės skaitmeninis vaizdas (skirtas Portalo vartotojui) arba didesnis žemos kokybės skaitmeninis vaizdas ir aukštos kokybės vaizdas (simrtas Registruotam vartotojui). Registruotas vartotojas taip pat turi galimybę peržiūrimą eksponatą įtraukti į savo asmeninę galeriją. Skaitmeninės bylos peržiūros lange, be skaitmeninio vaizdo, taip pat pateikiama skaitmeninės bylos informacija, sudaroma galimybė atsisiųsti skaitmeninę bylą į kompiuterį bei pateikiama nuoroda į aukštos kokybės skaitmeninės bylos užsakymo formą.

Jeigu prie eksponato yra prisegtos dar ir kitų tipų skaitmeninės bylos (vaizdo įrašai, garso įrašai, vaizdo-garso įrašai, 3D bylos ir kt.), jos gali būti peržiūrimos, perklausomos naudojant LIMIS portalo peržiūros , perklausymo priemones arba parsisiunčiamos į kompiuterį.

Paveiksliukas 29. Eksponato vaizdų peržiūra

 

Eksponato aprašo lange, šalia skaitmeninės nuotraukos, paspaudus nuorodą Peržiūrėti galeriją... vartotojui suformuojama skaitmeninių vaizdų greitos peržiūros aplinka.

Paveiksliukas 30. Eksponato vaizdų peržiūra

4. Elektroninės paslaugos naudotojams

4.1 Apklausa

Viena iš elektroninių paslaugų, sukurtų LIMIS portalo vartotojams, yra apklausų sistema, leidžianti vartotojams balsuoti vienu portalo administratoriaus siūlomu klausimu. Apklausos modulis yra patalpintas titulinio puslapio naujienų, apklausų ir prisijungimo blokų srityje. Šiame modulyje portalo vartotojas gali atsakyti į užduotą klausimą, pasirinkdamas vieną iš keleto atsakymų variantų. Vienas vartotojas vienoje apklausoje gali dalyvauti tik vieną kartą. Atlikus balsavimą, rezultatų suvestinė formuojama tame pačiame apklausos bloke.

Paveiksliukas 31. Apklausos blokas

4.2 RSS prenumerata

Šalia apklausos bloko, titulinio puslapio naujienų bloke yra realizuota RSS naujienų prenumerata. Jos pagalba ir naudodamiesi specializuota programine įranga portalo vartotojai gali užsiprenumeruoti portalo naujienas RSS formatu.

Paveiksliukas 32. Naujienų blokas

4.3 Socialiniai tinklai ir kitos funkcijos

Titulinio puslapio naujienų bloko apačioje portalo vartotojui pateikiamos portalo viešinimo socialinių tinklų asmeniniame profilyje funkcijos.

Paveiksliukas 33. Socialiniai tinklai ir kitos funkcijos

 

Portalo vartotojas turi galimybę viešinti LIMIS portalą „Facebook" ir „Twiter" socialinių tinklų asmeniniame profilyje, atitinkamai paspaudęs „Facebook" ar „Twiter" ikonėlę. Papildomai, paspaudus laiško ikonėlę , galima nusiųsti nuorodą draugui, o spausdintuvo ikonėlę – atsispausdinti pagrindinį puslapį. Pliuso ženklo ikonėlės pagalba, galima pasirinkti socialinį tinklą, kurio asmeniniame profilyje galima pridėti LIMIS portalą į mėgstamų svetainių sąrašą.

4.4 Atsiliepimas

Titulinio puslapio naujienų bloko apačioje, paspaudus mygtuką „PATEIKTI ATSILIEPIMĄ", atverčiama atsiliepimų teikimo apie LIMIS portalą forma. Kiekvienas vartotojas turi galimybę, užpildęs tokią formą, pateikti savo atsiliepimą LIMIS portalo administratoriui. Teikiant atsiliepimą turi būti užpildomi šie privalomi laukai:

Jūsų el. pašto adresas – elektroninio pašto adresas;

Atsiliepimo tekstas – teikiamo atsiliepimo turinys;

Teksto tikrinimas – saugos kodas (būtina įrašyti paveikslėlyje matomus simbolius).

Paveiksliukas 34. Pateikti atsiliepimą

 

Neįrašius duomenų į bet kurį iš šių laukų ir paspaudus mygtuką „Siųsti", šalia neužpildytų laukų atsiranda šauktuko simbolis.

Teisingai užpildžius formą ir paspaudus mygtuką „Siųsti", atsiliepimas nusiunčiamas portalo administratoriaus el. pašto adresu.

4.5 Vizito laiko rezervacija

Eksponato aprašo peržiūros lange, paspaudus vizito laiko rezervacijos mygtuką, vartotojas turi galimybę arba atsispausdinti vizito rezervavimo formą bylos pavidalu (PDF arba DOC formatu), arba užpildyti elektroninę vizito laiko rezervavimo muziejuje formą. Siunčiant vizito laiko rezervavimo muziejuje formą, turi būti užpildomi šie privalomi laukai:

Vardas – interesanto vardas;

Pavardė – interesanto pavardė;

Jūsų el. pašto adresas – elektroninio pašto adresas;

Pageidaujama vizito data – planuojama apsilankymo muziejuje data;

Vizito tikslas ir kita informacija – papildoma informacija;

Teksto tikrinimas – saugos kodas (būtina įrašyti paveikslėlyje matomus simbolius).

Paveiksliukas 35. Vizito rezervavimo langas

 

Portalo lankytojas taip pat gali nurodyti ir pageidaujamą vizito laiką. Užpildyta vizito laiko rezervacijos forma išsiunčiama paspaudus mygtuką „Siųsti". Užpildyta elektroninė forma nusiunčiama atitinkamam muziejui, kurio atsakingi darbuotojai susisiekia su portalo vartotoju, užsakiusiu šį vizitą, elektroniniu paštu.

4.6 Geros kokybes skaitmeninio vaizdo užsakymas

Norint užsisakyti geros kokybės skaitmeninį vaizdą, eksponato skaitmeninio vaizdo peržiūros lange reikia paspausti žemiau skaitmeninio vaizdo esančią nuorodą Užsakyti geros kokybės skaitmeninį vaizdą. Atsivėrusiame puslapyje portalo vartotojas pirmiausia turi atsisiųsti ir savo kompiuteryje užpildyti geros kokybės skaitmeninio vaizdo užsakymo bylą (PDF arba DOC formatu). Vėliau pildoma elektroninė geros kokybės vaizdo užsakymo forma, užpildant tokius privalomus laukus:

Jūsų el. pašto adresas – elektroninio pašto adresas;

Užsakymas – prisegama užpildyta geros kokybės skaitmeninio vaizdo užsakymo byla (PDF arba DOC formatu);

Teksto tikrinimas – saugos kodas (būtina įrašyti paveikslėlyje matomus simbolius).

Paveiksliukas 36. Geros kokybės skaitmeninio vaizdo užsakymo langas

 

Užpildyta elektroninė geros kokybės vaizdo užsakymo forma nusiunčiama atitinkamam muziejui, kurio atsakingi darbuotojai susisiekia su portalo vartotoju, užpildžiusiu šią formą, elektroniniu paštu.

4.7 Asmenines kolekcijos

Registruotas portalo vartotojas eksponato aprašo peržiūros puslapyje gali įtraukti peržiūrimą eksponatą į asmeninę kolekciją. Eksponato į kolekciją įtraukimas vykdomas paspaudus mygtuką „Į mano kolekciją".

Paveiksliukas 37. Asmeninės kolekcijos

 

Paspaudus mygtuką, sistema informuoja registruotą vartotoją, kad eksponatas į kolekciją įtrauktas (suformuojamas pranešimas „Eksponatas įkeltas į asmeninę kolekciją"). Asmeninės kolekcijos peržiūra vykdoma paspaudus nuorodą „MANO KOLEKCIJA", esančią greitųjų nuorodų meniu. Kolekcijoje atvaizduojami visi to vartotojo į asmeninę kolekciją įtraukti eksponatai, kurie gali būti pašalinami arba peržiūrimi. Asmeninės kolekcijos puslapyje taip pat galima vykdyti į kolekciją įtrauktų eksponatų paiešką.


Paveiksliukas 38. Mano kolekcijos langas

4.8 Virtualiu parodu reitingavimas

Virtualių parodų reitingavimo sistema leidžia registruotiems vartotojams vertinti virtualias parodas penkiabalėje sistemoje. Reitingavimas vyksta pažymėjus vieną iš penkių žvaigždučių. Mažiausią reitingo balą turi pirma žvaigždutė iš kairės, didžiausią – penkta žvaigždutė iš kairės. Virtualių parodų reitingavimo suvestinė (reitingų vidurkis) atvaizduojama tame pačiame puslapyje raudonai pažymint tiek žvaigždučių, koks yra tos parodos reitingų vidurkis.

Paveiksliukas 39. Virtualių parodų reitingavimo langas

4.9 Virtualiu parodu komentavimas

Komentuoti virtualias parodas gali LIMIS portalo registruoti vartotojai. Komentaro rašymo forma pateikiama peržiūrimos virtualios parodos puslapio apačioje. Jeigu komentaro rašymo laukelis nėra suformuojamas, vartotojas turi paspausti nuorodą „Būti pirmam". Komentuojant virtualią parodą, komentaras rašomas į tekstinį lauką Komentaras ir spaudžiamas mygtukas „Išsaugoti".

Paveiksliukas 40. Virtualių parodų komentavimo langas

 

Sėkmingai patalpinus komentarą prie virtualios parodos, sistema vartotojui pateikia pranešimą „Jūsų užklausa buvo sėkmingai įvykdyta". Kiekvienas komentaro autorius turi galimybę savo komentarą redaguoti ar šalinti. Visi kiti portalo vartotojai gali komentarą reitinguoti teigiamai, reitinguoti neigiamai, pranešti administratoriui apie netinkamą turinį, atsakyti į komentarą kitu komentaru.

Paveiksliukas 41. Virtualių parodų reitingavimo langas

 

Portalo vartotojui (neregistruotam) bandant rašyti komentarą virtualioje parodoje, sistema pasiūlo užsiregistruoti portale.