•      

  Andrius Butkūnas-Butkevičius (1890-05-01–1975)

 •      

  Benediktas Butkus (1901–1970)

 •      

  Bronius Butkus (1913–1955)

 •      

  Izidorius Butkus (1925-01-05–2018-10-30)

 •      

  Jokūbas Butkus

 •      

  Jonas Butkus (1918–1949-08-17)

 •      

  K. Butkus

 •      

  M. Buttkus (XIX a. pab. – XX a. pr.–XX a. pr.)

 •      

  Povilas Butkus

 •      

  Stasys Butkus (1897–1961)

 •      

  Vladas Butkus (g. 1897)

 •      

  Žygimantas Benediktas Butkus

 •      

  Benediktas Zigmantas Butleris

 •      

  Magnusas Butleris

 •      

  Vladas Butleris (1867–1945)

 •      

  Bonifacas Butovičius

 •      

  Bronė Butrimaitė-Rupainienė (1905–1994)

 •      

  Ignas Butrimas

 •      

  A. Buturlin

 •      

  Tadas Butvidas

 •      

  Algimantas Butvila (1943-05-25–2014-05-20)

 •      

  Danielius Butvilas (1612–1682-01-10)

 •      

  Tadeušas Butvilas

 •      

  Vytautas Butvilas-Mažylis (g. 1957)

 •      

  Butvilovskis

 •      

  Johann Buxtorf (1564–1629)

 •      

  Jonas Bužinskis

 •      

  Konstantinas Bužinskis

 •      

  Mieczyslaw Brzezinski

 •      

  Konstantinas Kazimieras Bžostovskis (1644–1722)

 •      

  Mykolas Bžostovskis

 •      

  Povilas Ksaveras Bžostovskis (1739–1827)

 •      

  Feliksas Bžozovskis (1836–1892)

 •      

  Jaroslavas Bžozovskis

 •      

  Moretto da Brescia (1498-12-22–1554)

 •      

  Jean de Bosschère (1878-07-05–1953-01-17)

 •      

  Charles Louis de Montesquieu (1689-01-18–1755-02-10)

 •      

  Monika Dekaminavičiūtė-Bakšienė (~1891–?)

 •      

  Auguste Gaspard Louis Desnoyers (1779–1857)

 •      

  Issay Dobrowen (1891-02-27–1953-12-09)

 •      

  Jean Duplessis-Bertaux (1750–1818)

 •      

  Albinas Elskus (1926-08-24–2007-02-08)

 •      

  Fra Bartolommeo (1472-03-28–1517-10-06)

 •      

  Giorgione (1477–1510)

 •      

  Diana Romualda Glemžaitė (1926–1949-11-14)

 •      

  François Gérard (1770–1837)

 •      

  Teodoras Gudenas (1802-08-15–1880-04-12)

 •      

  Paweł Jasienica (1909–1970)

 •      

  Ona Jašinauskienė (1921–2015)

 •      

  Pranas Juodis (?–1964)

 •      

  Georgij Jurenev (1891-04-21–1963-12-06)

 •      

  Kazimiera Kymantaitė (1909-06-29–1999-05-21)

 •      

  Juozas Levinsonas-Benari (1890-01-01–?)

 •      

  Janė Naruševičienė (1948-08-07–2016-02-28)

 •      

  Salomėja Nėris (1904-11-07–1945-07-07)

 •      

  George Orwell (1903–1950)

 •      

  Domininka Petrauskienė (1913–2012 ?)

 •      

  Ludvík Podéšť (1921–1968)

 •      

  Antonio Pollaiuolo (~1432–1498)

 •      

  Piero Pollaiuolo (~1441–~1496)

 • Displaying 1561 results of 1620
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 28