Vladimiras Gadonas

First name Vladimiras
Surname Gadonas
Professions visuomenės veikėjas
Date of birth 1775-10-09

Detailed biography

1794 ir 1831 m. sukilimų veikėjas. Gimė 1775 m. spalio 9 d. Sedoje (Mažeikių r.), mirė 1842 m. rugpjūčio 9 d. Nansi.

Mokėsi Kražių gimnazijoje ir Vilniaus universitete. Per 1794 m. sukilimą vadovavo raitelių būriui. 1809–1815 m. Telšių apskrities bajorų vadovas. 1831 m. kovo mėn. išrinktas Telšių apskrities laikinosios vyriausybės pirmininku. Sukilimui baigiantis pasitraukė į Prūsiją. Vėliau emigravo į Prancūziją.

Svarbiausiame veikale „Žemaitijos kunigaikštystės statistika“ („Statystuka Księstwa Żmudzkiego“, 1839) pateikė duomenų apie fizinę ir politinę geografiją, gyventojus, kalbą, pabrėžė sunkią valstiečių padėtį.

Sources

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6.