Zosė Urbonaitė

Detailed biography

Politinė kalinė. Areštuota 1952 m., kalėjo Angarsko, Usolje-Sibirskoje, Irkutsko lageriuose.