S. Zalepūga

First name S.
Surname Zalepūga
Professions leidėjas

Detailed biography

20 a. 2–3 deš. buvo „VILNIUI VADUOTI SĄJUNGOS" / Naumiesčio T. (Šakių raj.), po to Panevėžio paštininkų skyriaus pirmininkas, originaliu (fotogramų) būdu išleidęs keletą patriotinių fotoatvirukų, skirtų okupuoto Vilniaus krašto problemai. Jų reverse tekstinis antspaudas (su apvaliu antspaudu viduryje) arba spausdintas užrašas: „Išleido (...) Vilniui Vaduoti S-gos Skyriaus pirmininkas S. ZALEPŪGA (...)". 

Other aliases

Name Surname Language
Stasys (?) Zalepūga