Antoni Zaleski

First name Antoni
Surname Zaleski
First name in original language Antoni
Surname in original language Zaleski
Date of birth 1863 m.

Detailed biography

Parkų kūrėjas. Pruškovo (Silezijoje) parkų instituto auklėtinis, Varšuvos parkų sąjungos stipendininkas, po ketverių metų studijų užsienyje, 1897 m. grįžęs į Varšuvą, dirbo miesto želdynuose.
Nuo 1899 metų A. Zaleskis tapo „Ogrodnik Polski“, pirmojo tikrai profesionalaus tuometinio lenkų leidinio apie parkus, redakcijos nariu. Buvo nuolatinis lenkų leidinių „Bitininkas“ ir „Sodininkas“ bendradarbis, dėstė parkotyros kursą mokiniams ir praktikantams, turėjo ir savo sekėjų.
Kelių knygų, viena iš jų -„Kaip veisti mažus sodnelius Lietuvoje“ (antras verstinis leidimas 1912 m.), autorius.

Other aliases

Name Surname Language
Antanas Zaleskis