Bronius Zalensas

First name Bronius
Surname Zalensas
Professions skulptorius, pedagogas
Date of birth 1921-11-26

Detailed biography

Skulptorius, pedagogas. Gimė 1921 m. lapkričio 26 d. Pumpėnuose, mirė 1994 m. balandžio 4 d. Kaune. 
Valerijos Zalensienės vyras, Jūračio Zalenso tėvas.
Mokėsi Vilijampolės amatų mokykloje pas Matą Menčinską, 1940 m. įstojo į Kauno taikomosios dailės institutą, 1949 m. baigė skulptūros studijas Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute.
1952–1956 m. dirbo dailininku Rygos dailės kombinate „Māksla“, 1956–1960 m. – Kauno „Dailės“ kombinate, 1960–1968 m. – mokytoju Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume (dabar Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas).
Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1960 m.
Plėtojo figūrinę raišką. Sukūrė dekoratyvinių skulptūrų ir reljefų. Ankstyvajame laikotarpyje laikėsi socrealizmo principų: rinkosi darbo, sporto ir švenčių temas, siekė optimistinės nuotaikos, tiksliai perteikė natūros formas, lipdyba kruopšti, detalizuota (figūrinė kompozicija „Kolūkietės džiaugsmas“, 1950 m.; bareljefas „Paršelių augintoja“, 1952 m.; skulptūrinės kompozicijos „Lietus artinasi“, „Jaunimas linksminasi“, reljefas „Joninės“ – visi 1957 m.; reljefas „Simno rajono tarybinių aktyvistų tragedija“, 1958 m.; reljefas „Kauno HES statyba“, 1960 m.). LLSR paviljone Žemės ūkio pasaulinėje parodoje Maskvoje sukūrė keraminių reljefų („Kiaulininkystė“, kartu su Vaclovu Miknevičiumi, 1952 m.). Nuo 7-ojo dešimtmečio labiau apibendrintos formos, dažnos figūrinės alegorijos, daugiausia vaizduojama apnuoginta moters figūra, simbolizuojanti optimistines žmogaus ir gamtos būsenas („Svajotoja“, 1963 m.; „Jaunystė“, 1970 m.; „Pasimatymas“, 1973 m.; „Mergaitė su kanklėmis“, 1982 m.). Pastatydino skulptūrų viešosiose erdvėse: „Svajonė“ (1970 m.) Panevėžyje, „Vincas Mykolaitis-Putinas“ (1981 m.) prie rašytojo namo Kačerginėje, „Švelnumas“ (kitaip „Pasveikinimas“, 1977 m.) Kauno Draugystės parke, „Taikos ilgesys“ (1985 m.) ant nežinomo sovietų kareivio kapo Šėtos kapinėse, „Mergaitė su dūdele“ (1968 m.) prie Kauno Žaliakalnio funikulieriaus žemutinės stotelės.
Parodose dalyvavo nuo 1949 m.
Kūrinių yra Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos dailės muziejuje.

Sources

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, t. 4: 1945–1990.