Simas Zareckas

First name Simas
Surname Zareckas
Professions vaistininkas, spaudos darbuotojas, vertėjas
Date of birth 1899 m.

Detailed biography

Vaistininkas, vienas iš „Sakalo“ bendrovės knygų leidėjų, literatūros vertėjas. Gimė 1899 m. spalio 27 d. Dovainonyse, mirė 1949 m. vasario 28 d. Kaune. 1912 m. baigė Rumšiškių pradžios mokyklą. 1914 m. prie Kauno vyrų gimnazijos išlaikė vaistininko egzaminus ir keletą metų dirbo Daugpilyje vaistininku. 1917 m. Maskvos universitete išlaikė provizoriaus padėjėjo egzaminus, dirbo Maskvos ir Daugpilio vaistinėse, o 1918 m. grįžo į tėviškę ir mokytojavo. 1919–1921 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1921–1922 m. ir 1924–1927 m. mokėsi medicinos Lietuvos universitete, studijas nutraukė. Trejus metus dirbo korektoriumi „Švyturio“ spaustuvėje, 1926–1932 m. – „Židinio“ žurnalo administratoriumi. Išvertė grožinės literatūros kūrinių. Nuo 1928 m. kartu su A. Kniūkšta vadovavo „Sakalo“ bendrovei. Buvo vienas iš XXVII knygos mylėtojų draugijos, veikusios 1933–1940 m. Kaune, steigėjų. Buvo šv. Antano bažnyčios Kaune statybos iniciatorius, komiteto narys. Nuo 1932 m. S. Zareckas dirbo ir J. Basanavičiaus karo ligoninės vaistinės asistentu. Pokario metais dirbo Vytauto Didžiojo universiteto klinikų vaistinės vedėju, vėl ėmėsi literatūros vertėjo darbo.

Other aliases

Name Surname Language
Simonas Zareckas