Teofilis Račkauskas

First name Teofilis
Surname Račkauskas
Professions kunigas, vienuolis, valstybės veikėjas
Date of birth 1807 m.

Detailed biography

Kunigas, vienuolis dominikonas, vienas iš 1863 m. sukilimo vadovų. Gimė 1807 m., mirė 1863 m.

Noviciatą atliko Paparčių vienuolyne, 1828 m. išvyko studijuoti teologijos į Zabialų vienuolyne, vėliau apsistojo Raseinių vienuolyne.
1831 m., perskaitęs sukilėlių manifestą, išsivedė 25 vyrų būrį į mišką ir buvo ne tik sukilėlių kapelionas bet ir būrio vadas. Jo būrys aktyviai kovojo Kelmės–Šiaulių ruože.

Sušaudytas Kaune 1863 m. lapkričio mėnesį. Apie jį išsamiai rašoma knygoje „Dominikonai ir 1863 m.Lietuvos sukilimas“.

 

Parengta pagal Žemaitijos kultūros, meno, mokslo ir visuomenės veikėjų duomenų bazę,

http://www.samogit.lt/Krastieciai/DBaze/DbAsp/Paieska_zem_sar.asp?raide=R (žiūrėta 2012 05 23) ir Lietuvių enciklopediją (1961, t. 24, p. 326).