Petras Petraitis Adamkavičius

First name Petras Petraitis
Surname Adamkavičius

Detailed biography

Žemaitijos Žemės teismo pateisėjas.