Bronius Abramavičius

First name Bronius
Surname Abramavičius
Pseudonym Spyglys
Professions partizanas, jaunesnysis leitenantas
Date of birth 1914-01-23

Detailed biography

Lietuvos antisovietinis partizanas. Jaunesnysis leitenantas (1938). 1938 m. baigė Kauno karo mokyklą. Tarnavo Lietuvos kariuomenės 2 ulonų pulke. Nepavykus 1944 m. pasitraukti į Vakarus, 1945 m. įsitraukė į partizaninę kovą. Sujungė pavienius būrius Kazlų Rūdos ir Jankų miškuose, padėjo įkurti Tauro apygardos Stirnos rinktinę, 1945 m. rugpjūčio 15 d. tapo jos vadu (vietoj V. Bacevičiaus, slapyvardžiu Vygandas, paskirto Tauro apygardos štabo viršininku). Išdavus ūkininko J. Tamaliūno namuose buvusią rinktinės štabo slėptuvę, žuvo kovoje su NKVD kareiviais.

 

Other aliases

Name Surname Language
Abramaitis

Sources

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.