Paulius Racevičius

First name Paulius
Surname Racevičius
Professions kunigas
Date of birth 1908-12-15

Detailed biography

Kunigas. gimė Laukuvos parapijoje (Šilalės r.). 1933 m. Įšventintas į kunigus, Laukuvos bažnyčioje aukojo pirmąsias Šv. Mišias. Dirbo Seredžiuje, Šėtoje ir Joniškyje gimnazijos kapelionu. 1941 m. birželio 27 d. besitraukiančių rusų kareivių žiauriai nužudytas kartu su zakristijonu Vladu Kaseliu.