Aleksas Abromavičius

First name Aleksas
Surname Abromavičius
Professions sukilėlis, politinis kalinys
Date of birth 1908 m.

Detailed biography

Aleksas Abromavičius gimė 1908 m. Kartu su žmona Bronislava (g. 1912 m.), sūnumi Jonu (g. 1935 m.) ir dukterimi Irena (g. 1941 m.) gyveno Žažačių kaime, Raseinių rajone. Buvo ūkininkas, vėliau 1941 m. sukilimo dalyvis. 1948 m. kovo 2 d. suimtas, kalintas Pagėgiuose, Klaipėdoje. 1948 m. gegužės 19 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas dešimčiai metų lagerio. Išvežtas į Minlagą (Komijos ASSR). Nuo 1956 m. vasario 22 d. tremtis Intoje (Komijos ASSR). Mirė 1957 m. gegužės 6 d. tremtyje. Žmona Bronislava kartu su sūnumi Jonu ir dukterimi Irena 1949 m. kovo 25 d. ištremta į Sujetichą (Taišeto r., Irkutsko sritis). 1957 m. gegužės 7 d. duktė Irena [Janikauskienė] perkelta į Intą (Komijos ASSR). Sūnus Jonas paleistas 1958 m. vasario 17 d. Bronislava ir Irena paleistos 1959 m. spalio 26 d. Abi 1961 m. grįžo į Lietuvą.

Sources

Lietuvos gyventojų genocidas, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007, t. 3: 1948: A–M, 965, [2] p.

Lietuvos gyventojų genocidas, Lietuva: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2012, t. 4: 1949, A–M.