Gracjanas Achremavičius

First name Gracjanas
Surname Achremavičius
Professions grafikas, raižytojas, pedagogas
Date of birth 1899-12-31

Detailed biography

Grafikas, raižytojas. 

Studijavo Vilniaus Stepono Batoro universiteto Dailės fakultete pas Ferdinandą Ruščicą ir Liudomirą Slendzinskį. 1929 m. gavo piešimo mokytojo diplomą. 1929–1930 m. stažavosi Anglijoje. 1932 m. gavo dailininko tapytojo diplomą. Gyveno Vilniuje, dirbo Stepono Batoro universiteto bibliotekoje, kartu dėstė piešimą vidurinėse mokyklose. 1934–1935 m. vadovavo meninės grafikos spaustuvei. Antrojo pasaulinio karo metais gyveno Rusijoje.

Kūrė medžio, lino, vario raižinius, ofortus. Projektavo įvairių įstaigų ženklus, antspaudus, plakatus, vinjetes, ekslibrisus.

Education

Educational institution Date or period Finished education
Stepono Batoro universitetas

Sources

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).