Jadvyga Adlienė

First name Jadvyga
Surname Adlienė
Professions audėjas
Date of birth 1898 m.

Detailed biography

Audėja. Gimė 1898 metais. Žinoma, kad yra gyvenusi Tiltų k., Lieponių apyl., Trakų rajone.

Sources

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).