Elena Adomaitienė

First name Elena
Surname Adomaitienė
Professions tapytojas, tautodailininkas
Date of birth 1930-01-06

Detailed biography

Liaudies tapytoja. Tautodailininkų sąjungos narė nuo 1983 metų. Jai suteiktas meno kūrėjos statusas. Sukūrė per 100 darbų.

Surengė 20 autorinių parodų, dalyvavo 55 rajoninėse ir regioninėse bei šalies tautodailės parodose.

1987 m. Maskvos liaudies ūkio pasiekimų parodoje apdovanoda aukso medaliu ir pinigine premija, 1989 m. suteiktas LTSR meno žymūnės vardas, 1992 m. apdovanota P. Galaunės premija, 1992 m. ir 1996 m. apdovanota A. Varno premija, 2003 m. skirta Kultūros ministerijos stipendija, 2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas, 2009 m. išleistas tapybos darbų albumas, 2011 m. suteiktas „Metų akmenietės“ vardas, 2011 m. įteiktas aukščiausiais šalies tautodailės apdovanojimas ,,Aukso vainikas“.

E. Adomaitienės tapybos darbų yra įsigiję Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Nacionalinis muziejus, kiti Vilniaus muziejai, Šiaulių ,,Aušros“ muziejus, Lietuvos tautodailininkų sąjunga, Suomijos naiviojo meno muziejus. 

Dai­li­nin­kė ta­py­da­vo vir­tu­vė­je. E. Ado­mai­tie­nė įrė­min­tą dro­bę pa­sta­ty­da­vo tarp vir­tu­vi­nės spin­te­lės stik­li­nių du­re­lių. Apa­čio­je esan­tys stal­čiu­kai ti­ko da­žams, tep­tu­kams lai­ky­ti. Atė­jus įkvė­pi­mui te­rei­kė­da­vo stal­čiu­kus ati­trauk­ti.

Ta­pė vi­sa­da pa­mėg­to­je vie­to­je, kur vir­da­vo val­gy­ti ir so­din­da­vo šei­mą prie sta­lo.

 

Cultural environment

Lietuvių.

Awards

Other awards A. Varno, P. Glaunės premijų laureatė

Sources

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

Akmenės raj. tautodailininkai, http://www.tautodaile.akmene.lt (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

In memoriam Elena Adomaitienė, https://www.etaplius.lt/in-memoriam-elena-adomaitiene-1930-01-06-2019-01-30 (žiūrėta 2020 m. spalio 6 d.).