Povilas Abelkis

First name Povilas
Surname Abelkis
Pseudonym P. Tulpė
Professions prozininkas, leidėjas, mokytojas
Date of birth 1906-01-27

Detailed biography

Prozininkas, leidėjas. 
Slapyvardis P. Tulpė.
1928–1932 m. studijavo lietuvių literatūrą Vytauto Didžiojo universitete.
Baigęs studijas mokytojavo pradžios mokyklose. 1944 m. emigravo iš Lietuvos. 1946 m. Freiburge (Vokietija) įsteigė leidyklą, joje leido Nelės Mazalaitės, Juliaus Kaupo, Henriko Nagio ir kitų lietuvių rašytojų knygas. 1949 m. persikėlė gyventi į JAV. Bendradarbiavo „Jaunimo žurnale“, „Lietuvos aido“, „Naujienų“ ir kituose laikraščiuose.
Parašė legendinio ir realistinio pobūdžio apsakymų bei novelių: novelių rinkiniai „Gyvenimo sūkuriuose“ (1930), „Kalnų dvasia“ (1946), buitinės tematikos apysaka „Tilto sargas“ (1949), istorinis romanas „Žemaičių krikštas“ (1952), romanas „Atlaidų pavėsy“ (1955).
Kūryba aprašomoji, stokoja psichologizmo. Reikšmingesnis romanas „Atlaidų pavėsy, vaizduojantis knygnešių nuotykius Žemaičių Kalvarijos atlaiduose.

Education

Educational institution Date or period Finished education
Vytauto Didžiojo universitetas 1928–1932 m. Yes

Sources

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.