Kotryna Radkevičiūtė-Navikevičienė

First name Kotryna
Surname Radkevičiūtė-Navikevičienė
Pseudonym Marija Aukštaitė
Professions poetas, prozininkas
Date of birth 1896 m.

Detailed biography

Poetė, prozininkė. Tikr. Kotryna Radkevičiūtė-Navikevičienė.

Dirbo Prienų savivaldybėje, 1930 m. emigravusi į Kanadą, įsijungė į išeivių visuomeninę ir kultūrinę veiklą, organizavo lietuviškas mokyklas, bendradarbiavo Kanados ir JAV lietuvių spaudoje. 1942–1943 m. redagavo „Nepriklausomą Lietuvą“.

Išleido eilėraščių rinkinius „Rožių vasara“ (1966), „Lyrika“ (1983), autobiografines apysakas „Išeivės keliu“ (1978), „Išeivė“ (1980), „Nubangavę kūdikystės dienos“ (1981), romaną „Ant marių krašto“ (1981). 

Poezija tradicinių formų, joje vyrauja patriotinės, religinės, sentimentalių išgyvenimų temos.

Sources

Studijos.info, http://studijos.info/.