Juozas Bačiūnas

First name Juozas
Surname Bačiūnas
Professions leidėjas, visuomenės veikėjas
Date of birth 1893-05-24

Detailed biography

JAV lietuvių visuomenės veikėjas, knygų leidėjas. 1897 m. kartu su tėvais atvyko į JAV. 1907–1915 m. laikraštyje „Lietuva“ dirbo raidžių rinkėju, 1914–1915 m. buvo laikraščio „Draugas“ administratorius. 1916 m. kartu su kitais nupirko laikraštį „Lietuva“ ir leido iki 1918 m. 1951–1953 m. buvo Amerikos lietuvių spaudos ir radijo draugijos „Viltis“ pirmininkas, 1963–1969 m. PLB centro valdybos pirmininkas. Pasaulio lietuvių jaunimo I kongreso (1966) vienas organizatorių. Įvairių lietuvių draugijų ir renginių rėmėjas.

Išleido 3 dainų rinkinius (1927, 1928, 1932), knygą „A. Olšauskas ir „Lietuva“ (1934), V. Širvydo knygas apie V. Ambrozevičių (1942) ir B. K. Balutį (1951), knygą „Antanas Vanagaitis“ (1954), V. Šliogerio atsiminimus apie A. Smetoną (1966), P. Alšėno monografiją apie M. Jankų (1967), V. Maciūno studiją apie A. Strazdą (1967). Parašė atsiminimų knygų (1958, 1960). 

Other aliases

Name Surname Language
Bachunas

Sources

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.