Jadvyga Gabriūnaitė

First name Jadvyga
Surname Gabriūnaitė
Professions literatas, pedagogas
Date of birth 1936-09-10

Other aliases

Name Surname Language
Leonora Jadvyga Gabriūnaitė