Oskaras Urbonas

First name Oskaras
Surname Urbonas
Date of birth 1892 m.

Detailed biography

Nepriklausomos Lietuvos Respublikos kariuomenės karininkas.1921–1927 m. pulkininkas tarnavo Lietuvos kariuomenės 4-ojo artilerijos pulko vadu. Vėliau buvo III karo apygardos viršininkas, kariuomenės inspektorius. 1944 m.  jis buvo paskirtas Lietuvos vietinės rinktinės štabo viršininku. Po 3 mėnesių, vokiečiams likviduojant Vietinę rinktinę, buvo suimtas ir išvežtas į Salaspilio koncentracijos stovyklą Latvijoje, vėliau perkeltas į Štuthofo koncentracijos stovyklą Vokietijoje. Karo pabaigoje O.Urbonas persikėlė į Daniją, vėliau į Švediją. Iki mirties dirbo Švedijos kariuomenės muziejuje.
 

Awards

Award title Country Award date
Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius (1 lpsn.) Lietuva 2003 m.