Jonas Acus-Acukas

First name Jonas
Surname Acus-Acukas
Professions mokslininkas, chemikas, docentas, dėstytojas, pulkininkas
Date of birth 1885 m. liepos mėn.

Detailed biography

Lietuvos kariuomenės pulkininkas, mokslo katedros vedėjas, docentas, Chemijos katedros vedėjas. 1909 m. baigė Vilniaus karo mokyklą. 1909–1918 m. tarnavo Rusijos kariuomenėje , dalyvavo I pasauliniame kare. 1917–1920 m.  Lietuvių tremtinių ir karių organizacijos pirmininkas. 1917 m. kaip Turkestano lietuvių atstovas dalyvavo Rusijos lietuvių seime Petrograde. 1918–1921 m. tarnavo Sovietų Rusijos kariuomenėje, Rusijos pilietinio karo dalyvis. 1921 m. grįžo į Lietuvą, mobilizuotas, iki 1940 tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1927–1928 m. žurnalo Kardas redaktorius. 1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultetą, 1934–1940 m. jame dėstė. 1940–1950 m. dėstė Vilniaus universitete, Prekių mokslo katedros vedėjas; docentas (1950 m.). 1950–1960 m. dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1951–1957 m. Chemijos katedros vedėjas.

Parašė pirmąjį prekių mokslo vadovėlį "Prekių mokslo pagrindai" (1949), knygą "Fizinė ir koloidų chemija: Trumpas kursas" (su N. Smorigaite, 1957).

Gedimino (1928) ir Vytauto Didžiojo (1938) 3 laipsnio ordinai.

Education

Educational institution Date or period Finished education
Vytauto Didžiojo universitetas Yes

Other aliases

Name Surname Language
Jonas Acus-Acukas (Asevičius)