Isaakas Babelis

First name Isaakas
Surname Babelis
First name in original language Isaak
Surname in original language Bobel
Professions rašytojas
Date of birth 1894-07-13

Detailed biography

Rusų rašytojas. Tikr. pavardė Bobel. 

Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare. Dirbo bolševikų Ypatingojoje komisijoje vertėju, dalyvavo maisto produktų nusavinimo akcijose Ukrainoje. 1920 m. buvo RA Pirmosios raitelių armijos korespondentas.

Apsakymų rinkinyje „Raitelių armija“ (1926) tikroviškai parodė Rusijos pilietinio karo laikotarpio suirutę, raudonarmiečių smurtą ir savavaliavimą.

Apsakymai lakoniški, metaforiški, pasižymi meistrišku stiliumi, išraiškinga kalba, juose gausu natūralistinių detalių, paradoksalių situacijų, grotesko, sąmojo.

Dar parašė realistinių buitinių apsakymų apie žydų bedruomenės gyvenimą (rink. „Odesos apsakymai“, 1931), pjesę „Marija“ (1935), apybraižų, kino scenarijų.

1939 m. suimtas ir sušaudytas.

Other aliases

Name Surname Language
Isakas Babelis lietuvių kalba 
Isaak Bobel

Sources

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.