Levinas Augustas Gotlybas Benigsenas

First name Levinas Augustas Gotlybas
Surname Benigsenas
First name in original language Лео́нтий Лео́нтьевич
Surname in original language Бе́ннигсен
Professions karinis veikėjas, generolas
Date of birth 1745-02-21

Detailed biography

Rusijos imperijos karinis veikėjas, kavalerijos generolas.

Baronas, kilęs iš Hanoverio didikų, Levino Fridricho Beningseno sūnus, nuo 1814 m. grafas. Nuo 1773 m. tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje, kariavo prieš turkus. 1787 m. paskirtas Iziumo husarų pulko vadu. 1792 m. dalyvavo Rusijos karinių junginių, kurie rėmė Targovicos konfederatus, kautynėse su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomene prie Myriaus ir Nesvyžiaus. Per 1794 m. sukilimą vadovavo vienam iš rusų junginių, kurie Salų kautynėse atstūmė J. Jasinskio rinktinę, vėliau, plaukte persikėlę per Nemuną ties Alytumi ir sumušę tokio netiketumo nelaukusius lietuvius, užėmė Vilnių ir Kauną. 1794 m. generolas majoras.

1796 m. kartu su armija, kuriai vadovavo Valerijanas Zubovas, dalyvavo kare su Persija, pasižymėjo paimant Derbento tvirtovę. 1798 m. generolas leitenantas, bet 1798 m. rugpjūčio 30 d., patekęs į naujojo caro Pavelo I nemalonę, išėjo į atsargą.

1801 m. kovo 23 d. rūmų perversmo, kuriame buvo nužudytas imperatorius Pavelas I, dalyvis, o kaip rašė atsiminimuose Platonas Zubovas, perversmo iniciatorius. Po perversmo vėl priimtas į tarnybą ir išsiųstas į garbingą tremtį. 1801 m. liepos mėn. – 1806 m. spalio mėn. Vilniaus generalgubernatorius. Pasižymėjo, kad apribojo vietos bajorų teises. 1802 m. kavalerijos generolas. Per 1806–1807 m. Rusijos ir Prūsijos karą su Prancūzija korpuso vadas, vėliau kariuomenės vyr. vadas. Prie Prūsų Yluvos sumušė Napoleono kariuomenę. 1812 m. rugpjūčio – lapkričio mėn. kariuomenės generalinio štabo viršininkas (dėl intrigų prieš M. Kutuzovą atleistas). Tačiau apdovanotas brilijantiniais ženklais prie Šv. Andrejaus ordino ir 100 tūkst. rublių. 1813 m. rezervinės armijos, suformuotos Lenkijoje, vadas. 1813 m. spalio 1 d. jo vadovaujama Lenkų armija prie Drezdeno sumušė prancūzų maršalo Sen-Siro korpusą ir dalyvavo Leipcigo mūšyje. Už tai apdovanotas grafo titulu ir dvarais Rusijoje. Po Paryžiaus taikos apdovanotas 1-ojo laipsnio Šv. Georgijaus ordinu ir paskirtas 2-osios armijos vadu. 1818 m. atleistas iš tarnybos grįžo į Hanoverį.

Other aliases

Name Surname Language
Leontijus Benigsenas
Levin August Gottlieb Theophil Graf von Bennigsen vokiečių kalba 

Cultural environment

Rusų, lietuvių.

Sources

„Virtuali paroda „Prancūzmetis Vilniuje“, Lietuvos nacionalinis muziejus, http://www.lnm.lt/virtualios-parodos/lietuva-ir-1812-met-pranczijosrusijos-karas?task=view&id=576 (žiūrėta 2014 m. birželio 10 d.).

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 3.