Živilė Adomaitienė

First name Živilė
Surname Adomaitienė
Maiden name Medekšaitė
Professions redaktorius, pedagogas
Date of birth 1922-05-24

Detailed biography

1940 m. baigė „Aušros“ mergaičių gimnaziją. Būdama gimnazistė Kauno aklųjų institute mokiniams diktuodavo knygas, kurias instituto bibliotekai brailio raštu perrašinėdavo patys auklėtiniai. Vokiečių okupacijos metais instituto mokiniams laisvalaikiu skaitydavo grožinę literatūrą, padėdavo ruošti pamokas tuo metu mokytojų seminarijoje besimokančiam poetui Antanui Jonynui, užrašinėjo jo eilėraščius.
1944 m. spalio 15 d. buvo įsteigtas LAD Kauno skyrius, išrinkta skyriaus valdyba, į kurią įėjo ir Živilė Medekšaitė (dirbo sekretore). 1947 m. buvo išrinkta delegate į Lietuvos aklųjų draugijos pirmąjį suvažiavimą. Kurį laiką Kauno valdyba neturėjo savų patalpų, todėl posėdžiai dažnai vykdavo Medekšų bute (Tulpių gatvėje). Živilė savo draugišką pagalbą nuolat teikdavo organizuojant kultūrinius renginius, draugijos nariams skaitydavo grožinę literatūrą, padėjo konservatorijoje studijuojančiam Antanui Adomaičiui.
1949 m. baigė Kauno universitetą, jame studijavo lietuvių ir anglų kalbas. Įvairiose Kauno mokyklose dirbo mokytoja, valstybinėje leidykloje – redaktore. 1953 m. ištekėjo už chorvedžio ir kompozitoriaus Antano Adomaičio.
Buvo gerai susipažinusi su brailio natų sistema, todėl su savo vyru, 1964–1988 m. dirbdami LAD leidyklos muzikos redakcijoje, perrašė tūkstančius lapų įvairiausių muzikos kūrinių brailio raštu. 1968–1970 m. Ž. Adomaitienė dirbo LAD centro valdybos leisto biuletenio „Naujienos“ redaktore. Mirus A. Adomaičiui, spaudai parengė jo knygą „Dešimt pradžių“.
Dukra – literatūrologė Gintarė Adomaitytė.

Cultural environment

redaktorė

Sources

Toločka V., „Netekome Živilės“, Mūsų žodis: žurnalas, http://www.musuzodis.lt/mz/200511/str12.htm (žiūrėta 2015 m. kovo 16 d.).