• Pažadėtoji žemė – Lietuva, sud. Kavaliauskas V., Vilnius, 2013.

   
 • Paženklinti „Varpo“ nominacija, http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2016/05/20/fondasa_06.html (žiūrėta 2020 m. spalio 14 d.).

   
 • Pažinimo džiaugsmas: populiari enciklopedija, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1990, Kn. 2: Gyvoji gamta, 263 p.

   
 • Pažinimo džiaugsmas: populiari enciklopedija, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1992, Kn. 3: Žemė ir jos gėrybės, 255 p.

   
 • Pažintis su Lietuva, Kaunas: Kraštotvarka, 1999, t. 1.

   
 • Persons, http://russkije.lv (žiūrėta 2021 m. sausio 11 d.).

   
 • „Petras Stauskas. 1919.VI.20-2003.II.28“, Literatūra ir menas, 2003-03-07, nr. 2940.

   
 • Photographer.ru, http://www.photographer.ru/.

   
 • Photographic Terms & Glosserries, http://www.mir.com.my/rb/photography/glossary/index.htm (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Pietų Lietuvos partizanų sritis: atlasas, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2008.

   
 • Pylimo galerija, http://www.pylimogalerija.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“, http://www.lietuvospilys.lt/.

   
 • Pinigų studijos, 2000, nr. 2.

   
 • Pinigų studijos: Monetary studies, 2012, nr. 2.

   
 • Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, Kaunas: Šviesa, 1990.

   
 • Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, straipsnių rinkinys, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, 185, [1] p.

   
 • Pirmieji Palangos fotografai, http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/pirm_Palangos_fotografai.htm (žiūrėta 2013 m. lapkričio 29 d.).

   
 • Plieno sparnai: Lietuvos aviacijos istorija 1919–1940 m., http://www.plienosparnai.lt/news.php (žiūrėta 2015 m. kovo 17 d.).

   
 • Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė: Plungė, Kuliai, Stalgėnai, Pakutuvėnai, Rietavas, Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, Žlibinai, Plateliai, Beržoras, Žem. Kalvarija, Gegrėnai, sud. Butrimas A., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.

   
 • Po Italijos saule: XVIII a. – XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje, sud. Tarandaitė D., Janonienė R., Jankevičiūtė G., Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2019, 1 d.

   
 • Po Italijos saule: XVIII a. – XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje, sud. Tarandaitė D., Janonienė R., Jankevičiūtė G., Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2019, 2 d.

   
 • Po muziejaus burėmis: Muziejininkų darbai ir įvykių kronika, red. Nikžentaitienė R., Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2010, t. 1.

   
 • „Po penkiolikos metų darbo Prezidentūrą palieka fotografė Džoja Barysaitė“, Vakarų ekspresas: Klaipėda, naujienos, žinios, http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/po-penkiolikos-metu-darbo-prezidentura-palieka-fotografe-dzoja-barysaite-1104096/ (žiūrėta 2014 m. kovo 28 d.).

   
 • Poetry Foundation, https://www.poetryfoundation.org/ (žiūrėta 2019 m. liepos 30 d.).

   
 • Politiko Algirdo Saudargo interneto svetainė, http://www.algirdassaudargas.lt/lt (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 20 d.).

   
 • Politinių kalinių, tremtinių, partizanų laiškai Šiaulių „Aušros“ muziejuje: katalogas, publikacijos, sud. Malinauskaitė A., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2001, 270, [2] p.

   
 • Porcelain Marks & More, https://www.porcelainmarksandmore.com/related/bohemia/lubau-01/index.php (žiūrėta 2021 m. vasario 23 d.).

   
 • Porcelianas: kultūros istorijos puslapiai, http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/Porcelianas.htm (žiūrėta 2013 m. lapkričio 29 d.).

   
 • Portalas „Lietuvos muziejai“, http://www.muziejai.lt/ (žiūrėta 2014 m. vasario 15 d.).

   
 • Portretai dvarų kolekcijose, sud. Tarandaitė D., Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2016.

   
 • Potomkowie Sejmu Wielkiego, http://www.sejm-wielki.pl/ (žiūrėta 2019 m. balandžio 24 d.).

   
 • „Povilas Baranauskas (1921 04 10–2009 02 25)“, Literatūra ir menas.

   
 • Prancūzų–lietuvių kalbų žodynas, 3-iasis fotogr. leid., Vilnius: Margi raštai, 1997, 955, [1] p.

   
 • „Prasmingų darbų įvertinimas – garbingas apdovanojimas“, Muziejininkystės biuletenis: Informacinis leidinys muziejams, 2002, Nr. 5–6.

   
 • Prehistoric Lithuania: archaeological exposition guide, vertė Clarke J., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000, 156 p.

   
 • Prezi, https://prezi.com/ (žiūrėta 2019 m. rugpjūčio 9 d.).

   
 • „Prezidentas Smetona“: Apie Lietuvos karo laivą ir jo įgulą, sud. Adomavičius R., Adomavičius R., red. Nikžentaitienė R., Klaipėda: Lietuvos jūrų muziejus, 2019.

   
 • Prienų muziejus, http://www.prienumuziejus.lt (žiūrėta 2020 m. lapkričio 13 d.).

   
 • Primityvioji tapyba: penktoji respublikinė konkursinė paroda Monikos Bičiūnienės premijai laimėti, sud. Prelgauskienė E. D., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2020.

   
 • Prioninae of the world, http://www.prioninae.eu/ (žiūrėta 2020 m. vasario 14 d.).

   
 • „Prisikėlusi tarnauti Dievui ir žmonėms“, Mažoji Lietuva, http://www.mazoji-lietuva.lt/prisikelusi-tarnauti-dievui-ir-zmonems/ (žiūrėta 2018 m. gruodžio 18 d.).

   
 • Plepys S., „Pro memoria“, Mūsų žodis: žurnalas, http://www.musuzodis.lt/mz/200811/str05.htm (žiūrėta 2015 m. kovo 16 d.).

   
 • Proceedings of the Entomological Society of Washington, 1999, vol. 101.

   
 • Proceedings of the Entomological Society of Washington, 2009, vol. 111(2).

   
 • Proceedings of the Entomological Society of Washington, 2001, vol. 103.

   
 • Profesinis mokytojų tobulėjimas (angl. Professional development of teachers), http://ortinlithuania.ort.org/tailors_courses.htm (žiūrėta 2020 m. gruodžio 2 d.).

   
 • Provincijos dvaras: XVII–XIX a. istorinis portretas ir taikomoji dailė Šiaulių "Aušros" muziejaus rinkiniuose, parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, 126, [2] p.

   
 • PRW (žaliavos) klasifikatorius, http://www.geoportal.lt/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gAQwNnc09LYwMLA3dzA08D8yB_E4NAA_cQc6B8JG55FwPSdFt6uhoYmRsYelhaurv7exgS0B2cU6IfDnIxfhfgkw81QpfHdANI3gAHcDTQ9_PIz03Vj9SPMsdpi7GRfmROanpicqV-QW5oRIVnZkBGoKIiAOqwYAw!/dl2/d1/L0lJSklna21BL0lKakFBQ3lBQkVSQ0pBISEvWUZOQTFOSTUwLTVGd0EhIS83X1AxMEM3STkzMDgwRzcwSTA3Uk80MFEwRzMyL0VJeGhPODQwMTAwMTE!/?WCM_PORTLET=PC_7_P10C7I93080G70I07RO40Q0G32_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/lgii/sa-portalas/sa-metodine-informacija/sa-gdks/sa-gdks-klasifikatoriai/ci-klasifikatorius-prw (žiūrėta 2013 m. gruodžio 2 d.).

   
 • Przewodnik po Wilnie, http://pbc.biaman.pl/Content/14108/ks6169_OCR.pdf (žiūrėta 2014 m. kovo 28 d.).

   
 • Patkauskas S., „Retas radinys Vilniaus senamiestyje“, Muziejai ir paminklai, 1982, nr. 4, p. 46–48.

   
 • Puškorius A., „Senojo odinio apavo terminija“, Lietuvos archeologija, 2007, t. 30, p. 229-256.

   
 • Petraitis A., Šiaulių krepšinio dešimtmečiai: iliustruota istorija nuo 1925 metų, Šiauliai, 2018.

   
 • Pikelytė Z., Tadas Bajarūnas ir jo fotografija, Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2000.

   
 • Petrulis J., „Vėjiniai malūnai: (Gruzdžių apyl.)“, Gimtasai kraštas, 1941, Nr. 28–29, p. 46–51.

   
 • Podėnas V., Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (u. k. 141), teritorijos, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., 2017–2018 m. žvalgomųjų ir detaliųjų archeologinių tyrimų ataskaita, 2021, ARMA Nr. 712/E-G.

   
 • Pikelytė Z., „Virtuali paroda ,Tadas Bajarūnas ir jo fotografija'“, Portalas „Lietuvos muziejai“, http://www.muziejai.lt/prev_vers/panevezys/T_Bajarunas.htm (žiūrėta 2014 m. vasario 7 d.).

   
 • Papariga D., „XIV–XVI a. žvejybinių kabliukų iš Klaipėdos piliavietės kolekcija“, Klaipėdos pilis, 2019, p. 222–229.

   
 • Pileckaitė R., XX amžiaus juvelyrika: nuo aksesuaro iki priekūnio, Lietuva, 2008.

   
 • Pružanskij A., Отечественные певцы. 1750–1917: cловарь, Maskva: Sovetskij kompozitor, 1991, T. 1.

   
 • „Фотограф Андрей (Генрих) Иванович Деньер“, Photographer.ru, http://www.photographer.ru/resources/names/photographers/176.htm (žiūrėta 2017 m. kovo 7 d.).

   
 • Displaying 61 results of 120
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 3