• Svirida I., „Сибирские рисунки Яна Дамеля“, Советское славяноведение, Maskva, 1968, nr. 6, p. 82–87.
   
 • Stanaitis A., 1994 m. archeologiniai tyrimai Vilniuje, Maironio g. Nr. 11, buv. bernardinių vienuolyno teritorijoje, 1994, ARMA Nr. 34.
   
 • Stankevičius A., 5000 valandų po vandeniu: tyrinėtojo užrašai iš 4 vandenynų ir 20 jūrų, Lietuva: Eglės leidykla, 2015.
   
 • Displaying 121 results of 123
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 3