Rietavo šv. Mykolo arkangelo bažnyčios centrinės navos sietynas

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum The Oginski Cultural History Museum of Rietavas
Fund main
Exhibit type fotografija 
Field architektūra, istorija, fotografija
Primary account number ROKIM GEK 2726
Inventory number ROKIM F 693
Measurements aukštis x plotis – 8,6 x 11 cm
Materials blizgus fotografinis popierius
Manufacturing technique fotografija 
Authenticity originalas 
Author(s)
Mečislovas Sakalauskas
Date ~1965 m.
Location Rietavo sav., Lietuva
More information

Description

Exhibit description

Horizontalaus formato siužetinė, nespalvota fotografija. Nufotografuotas bažnyčios lubų skliaute kabantis dekoratyvus, metalinis sietynas su šimtu lempučių.
Tai Rietavo šv. Mykolo arkangelo bažnyčios centrinės navos sietynas.
Šis sietynas, kunigaikščių Oginskių rūpesčiu, pirmą kartą įžiebtas1892 m. balandžio 17 d., šv. Velykų rytą.


Kokį įspūdį to meto žmonėms darė elektra, savo knygelėje "Atsisveikinimas su Tėvyne" aprašo mokytoja, kraštotyrininkė Eleonora Ravickienė. Ji užrašė B. Oginskio liokajaus J. Kalniko pasakojimą: "Kuomet iš elektrinės tiesė laidus į dvaro rūmus, žmonės stebėjosi, kaip gi čia būsią, kad ugnis kūrensis viename laidų gale - dvaro rūmuose. Kai vyrai pamatė šviečiančią elektros lemputę, vieni ją mėgino užpūsti, kiti - prie jos pypkę užsidegti, treti bijojo prisiartinti... O kai uždegė elektrą bažnyčioje, į Rietavą važiuodavo pažiūrėti šitos šviesos iš visų Žemaitijos kampų". Tikras stebuklas. O čia dar vargonai gaudžia, muzikantai griežia -jautiesi lyg danguje (...).
Daugiau informacijos apie Rietavo dvaro elektrinę ir bažnyčios didįjį sietyną žr. "Literatūra ir šaltiniai".


Fotografijos reverse yra įrašas mėlynu tušinuku: „Rietavo bažn. / Plungės rajon. / 1965 m. M. Sakalauskas.“.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Rietavo šv. Mykolo arkangelo bažnyčios centrinės navos sietynas more information...

Information on inventory

Data author Otilija Gricienė
Information literature, sources
Rietavo apylinkės, Kaunas: Lietuvos kraštotyros draugija, 1992, http://www.libis.lt/recordMarcForm.do?pageNo=undefined&marcFullType=full&biId=104157&BI001=undefined&doBackSearch=1&pSize=1&catalog=false&doNotHistory=1&resId=null (žiūrėta 2014 m. gegužės 5 d.), p. 281-282.
Bilys S., Pirmosios elektrinės Lietuvoje, red. Stanionienė M., Vilnius: Trys žvaigždutės, 2011, p. 23; p.9-56 .