Iš aplanko "Vilniaus prisiminimai"

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum The Lithuanian National Museum of Art
Fund main
Exhibit type estampas 
Field menas, profesionalioji dailė (grafika)
Primary account number LNDM ED 12985/4
Inventory number LNDM G 11424
Measurements aukštis (lakštas) – 34,5 cm
plotis (lakštas) – 27 cm
aukštis (vaizdas) – 26,7 cm
plotis (vaizdas) – 19,7 cm
Materials popierius 
Manufacturing technique litografija 
Author(s)
Date ~1837 m.
Style and period romantizmas 
Producer(s)
Juozapo Ozemblovskio litografijos spaustuvė
More information

Description

Exhibit description

Vilniaus universiteto auklėtinio Kazimiero Bachmatavičiaus (1808-1837) litografijų aplanke "Vilniaus prisiminimai" gyvai atkurtos buitinės ir romantizuotos XIX a. miesto gyvenimo scenos, charakteringi Vilniaus krašto tipažai bei idealizuoti ar išgalvoti personažai. Dailininkas laisvai komponuoja lape keletą skirtingo dydžio scenų ar pavienių personažų, dažnai tarpusavyje nesusietų vientisa siužetine linija. Meistriškos litografijos žavi piešinio laisvumu bei lengvumu, minkšta formų ir apimčių modeliuote, dailininko sugebėjimu perteikti skirtingas nuotaikas, erdvės pojūtį. Šioje litografijoje matome grakščias raitelių ir jų žirgų figūras bei keletą smulkių scenų su karietomis ir kt.

Aprašė Regina Urbonienė

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Iš aplanko "Vilniaus prisiminimai" more information...

Author's rights of the exhibit

Owner of author’s rights Lietuvos nacionalinis dailės muziejus