Iš aplanko „Vilniaus prisiminimai“

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Lithuanian National Museum of Art
Fund main
Exhibit type estampas 
Field menas, profesionalioji dailė (grafika)
Primary account number LNDM ED 12985/8
Inventory number LNDM G 11428
Measurements aukštis (lakštas) – 34,5 cm
plotis (lakštas) – 26,5 cm
aukštis (vaizdas) – 26,4 cm
plotis (vaizdas) – 19,7 cm
Materials popierius 
Manufacturing technique litografija 
Author(s)
Date ~1837 m.
Style and period romantizmas 
Producer(s)
Juozapo Ozemblovskio litografijos spaustuvė
More information

Description

Exhibit description

Kazimieras Bachmatavičius (1808–1837), Jono Rustemo mokinys, labiau žinomas kaip litografas nei kaip tapytojas. Kilęs iš Dobrovlianų, Ašmenos pavieto Vilniaus gubernijoje (dab. Baltarusijos, Gardino srities), kurį laiką gyveno ir kūrė Vilniuje, o nuo 1830 m. gyveno Dobrovlianuose. Jo litografijų cikle „Vilniaus prisiminimai“ atgyja buitinės ir romantizuotos miesto gyvenimo scenos, charakteringi Vilniaus krašto tipažai bei idealizuoti ar išgalvoti personažai. Dailininkas laisvai komponuoja lape kelias skirtingo dydžio scenas ar pavienius tipažus, dažnai tarpusavyje nesusietus vientiso siužeto linija. Jo litografijos žavi piešinio laisvumu bei lengvumu, minkšta formų ir apimčių modeliuote, dailininko sugebėjimu perteikti skirtingas nuotaikas, erdvės pojūtį. Šioje litografijoje dominuoja XIX a. miestietiško gyvenimo epizodas prie Vilniaus Šv. Onos bažnyčios.

Aprašė Regina Urbonienė

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Iš aplanko „Vilniaus prisiminimai“ more information...

Author's rights of the exhibit

Owner of author’s rights Lietuvos nacionalinis dailės muziejus