Laikraštis „Saulėtekio rasos“, 1928 m. vasario mėn. Nr. 1

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum The Oginski Cultural History Museum of Rietavas
Fund main
Exhibit type laikraštis 
Field istorija, literatūra
Primary account number ROKIM GEK 3130
Inventory number ROKIM S 628
Measurements aukštis x plotis – 28,5 x 22 cm
Materials popierius  dažai 
Manufacturing technique spauda 
Authenticity originalas 
Author(s)
Rietavo „Jaunosios Lietuvos“ ratelis
Date 1928 m.
Location Rietavas, Rietavo sav., Lietuva
Location Judrėnų g-vė 3, Rietavas, Rietavo sav., Lietuva
More information

Description

Exhibit description

Laikraštį (žurnalą) „Saulėtekio rasos” 1927-1928 m. leido Lietuvių Moksleivių Tautininkų Draugovės „Jaunoji Lietuva” Rietavo ratelis. Tai buvo mėnesinis, tačiau ne visada periodiškai išeidavęs leidinys, kuriame buvo spausdinama moksleiviams rūpima medžiaga, beletristiniai ir poezijos kūrinėliai, kultūros bei meno straipsniai, mokyklų bei visuomenės gyvenimo žinutės.1 Šio žurnalo autoriais/redaktoriais yra buvę B. (Pr. ?) Jasas, K. Beržanskis, A. Šidlauskas -Vilainis. 

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Laikraštis „Saulėtekio rasos“, 1928 m. vasario mėn. Nr. 1 more information...

Information on inventory

Data author Otilija Gricienė
Information literature, sources
Rietavo apylinkės, Kaunas: Lietuvos kraštotyros draugija, 1992, http://www.libis.lt/recordMarcForm.do?pageNo=undefined&marcFullType=full&biId=104157&BI001=undefined&doBackSearch=1&pSize=1&catalog=false&doNotHistory=1&resId=null (žiūrėta 2014 m. gegužės 5 d.), p. 249.