Search parameters:

 • Author: Jokūbas Josadė
 
Objects sorted by
     
 • Knyga. Naujos lietuvių dramos

  Knyga. Naujos lietuvių dramos, 1990 m.

  Ričardas Gavelis, Irena Jašinskaitė, Jokūbas Josadė,

  J. Avyžiaus memorialinė biblioteka. Knyga kietais drobiniais viršeliais su celofanuotu aplankalu, sudarytojas A. Grėbliūnas, redaktorė R. Kubilienė, viršelio dailininkas R. Tumasonis. Tiražas 4000 egz., 546 p. Išleista Vilniuje, leidykloje „Vaga“. Pjesės. Knygos sandara: septynių skirtingų autorių pjesės. Tematika: šiandienos pasaulio dramos.

  Priešlapyje vieno iš autorių - J. Josadės - dedikacija J. Avyžiui.

 • Knyga. Užupio drama

  Knyga. Užupio drama, 1981 m.

  Jokūbas Josadė

  J. Avyžiaus memorialinė biblioteka. Knyga kietais drobiniais viršeliais su celofanuotu aplanku, redaktorė D. Linčiuvienė,

  dailininkas G. Karosas. Tiražas 4000 egz., 408 p. Išleista Vilniuje, leidykloje „Vaga“. Knygos sandara: penkios pjesės. Tematika: moraliniai - teisiniai konfliktai, šeimos, etinės problemos.

  Priešlapyje autoriaus dedikacija J. Avyžiui.

 • Knyga. Užupio drama. Pjesės

  Knyga. Užupio drama. Pjesės, 1981 m.

  Jokūbas Josadė

  Knyga kietais kartono ir gelsvos drobės viršeliais su aplanku. 1981 m. 408 psl. 

 • Knyga. Knyga ir tikrovė

  Knyga. Knyga ir tikrovė, 1961 m.

  Jokūbas Josadė

  Prieštituliniame lape yra autoriaus pavardė, knygos pavadinimas

  Titulinis lapas: autoriaus pavardė, knygos pavadinimas, leidyklos pavadinimas, leidimo vieta ir metai.

  Knygos sandara: p. 5-[27] J. Marcinkevičiaus romanų problematika; p. 28-[35] „Elegija apie žuvusia meilę“; p. 36-[46] „Idealai ir biznis“; p. 47-[66] „Istorinė tiesa ir jos meninis įkūnijimas“; p.  67-[82] „A. Venclovos „Gimimo diena“; p. 83-[91] „Kūrybiniame kelyje“; p. 92-[102] „Neaiški rašytojo pažiūra i savo herojų“; p. 103-[114] „Mūsų jaunimas auga geruose namuose“; p. 115-[131] „Socialinė ir buržuazinė romantika“; p.  132-[146] „Vieno rinkinio savitumai“; p.  147-[161] „Apie paprastą žmogų“; p. 162-[172] „Inteligentijos keliai ir kryžkelės“; p. 173-[188] „Mano tragedija“; p. 189-[198] „Tarybiniam vaikui“; p. 199-[209] „Žmogus, patriotas, poetas“; knygos gale yra turinys.

  Turinio anotacija: straipsnių rinkinys apie lietuvių literatūrą.

 • Knyga. Literatūros klausimai: kritikos straipsniai

  Knyga. Literatūros klausimai: kritikos straipsniai, 1956 m.

  Jokūbas Josadė

  Tituliniame lape yra knygos pavadinimas, leidyklos pavadinimas, leidimo vieta ir metai. Lapas pažymėtas B. Brazdžionio asmeniniu spaudu. 

  Knygoje B. Brazdžionio pažymėtas tekstas p.: 10, 11, 12 (paraštėje parašyta: svarbiausia / [[neįskaitomas žodis]), [13] (paraštėje parašyta: čia tas jau nušnekėta!..), 15, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 45 (net save paplaka / o paskui dar daugiau / [neįskaitoma], 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, [63], 64, 73, 201, 210, 215, 218, 220, 221, 267, 269, 270, 282, 292, 293, 309, 311, 325, 326, 327, 329.

 • Displaying 1 results of 5
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 1