Search parameters:

 • Author: Vytautas Bačėnas
 
Objects sorted by
     
 • Raštai

  Raštai, 1964 m.

  Adolfas Sprindis, Aleksandras Žirgulys, Vytautas Bačėnas,

  Kultūros ir visuomenės veikėjo, publicisto, literatūros kritiko Povilo Višinskio (1875–1906) raštai, kuriuose skelbiami visi jo kritikos darbai, grožiniai kūriniai, mokslinis darbas, laiškai. Knyga iki 1997 m. birželio eksponuota Povilo Višinskio memorialiniame muziejuje Ušnėnuose (Kelmės raj.).

 • Knyga. Lietuvių pasakėčia: [rinkinys]

  Knyga. Lietuvių pasakėčia: [rinkinys], 1978 m.

  Vytautas Vanagas, Justinas Marcinkevičius, Vytautas Bačėnas

  Tituliniame lape yra knygos pavadinimas, leidyklos ženklas ir leidimo metai. Lapas pažymėtas B. Brazdžionio asmeniniu spaudu su monograma. Knygos sandara: įvadinis tekstas, 38 autorių kūriniai, paaiškinimai.

 • Knyga. Lietuvių epigrama ir parodija: antologija

  Knyga. Lietuvių epigrama ir parodija: antologija, 1983 m.

  Vytautas Kubilius, Justinas Marcinkevičius, Vytautas Bačėnas

  „Lietuvių epigrama ir parodija" – antologinio tipo leidinys. Čia sudėti būdingiausi lietuvių epigramos ir parodijos pavyzdžiai, pradedant XVI a. ir baigiant šiais laikais. Leidinio tikslas – pademonstruoti šių žanrų istorinę plėtotę, įvairumą ir meninę vertę. (Lietuvių epigrama ir parodija. Paaiškinimai, p.: 236).

  Tituliniame lape yra knygos pavadinimas, leidyklos ženklas, leidimo vieta ir metai. Lapas pažymėtas B. Brazdžionio asmeniniu spaudu.

  Autoriai: Vaclovas Daujotas-Labunauskas, Adomas Šimelpengis, Antanas Klementas, Dionizas Poška, Vincas Kudirka, Jonas Mačys-Kėkštas, Pranas Vaičaitis, Adomas Jakštas, Margalis, Anonimas, Julius Janonis, Artūras Regratis, Mykolas Vaitkus, Antanas Pavilionis, Kazys Binkis, Teofilis Tilvytis, Kostas Korsakas, Albinas Žukauskas, Antanas Jonynas, Kostas Kubilinskas, Algimantas Pabijūnas, Pranas Raščius, Paulius Širvys, Grigorijus Kanovičius, Juozas Nekrošius, Horacijus Drapakas, Aleksas Dabulskis, Rimantas Klusas, Leonardas Valaitis, Vytautas Eidukaitis, Vladas Kalvaitis, Albertas Skyrelis, Jonas Visockas, Jonas Mačys-Kėkštas, Kostas Stiklius, Margalis, „Vilkolakis”, Faustas Kirša, Adomas Jakštas, Mykolas Vaitkus, Kazys Binkis, Teofilis Tilvytis, Anupras Dalba, Antanas Jonynas, Kostas Kubilinskas, Grigorijus Kanovičius, Vytautė Žilinskaitė, Gediminas Astrauskas, Antanas Gustaitis, Vladas Šimkus, Horacijus Drapakas, Aleksas Dabulskis, Edvardas Vaitkus, Rimantas Klusas, Povilas Masilionis, Juozas Erlickas.

  B. Brazdžionio pažymėtas tekstas p.: 8, 9, 10, 12.

 • Ekslibrisas „I. Krivickienės”
 • Ekslibrisas „I. Krivickienės”
 • Ekslibrisas „I. Krivickienės”
 • Ekslibrisas „I. Krivickienės”
 • Ekslibrisas „I. Krivickienės”
 • Nelinksta vėtroj ąžuolai

  Nelinksta vėtroj ąžuolai, 1958 m.

  V. Giedra, Vytautas Bačėnas
 • Knyga. Susitikimas su Prancūzija: [kelionės įspūdžiai]

  Knyga. Susitikimas su Prancūzija: [kelionės įspūdžiai], 1965 m.

  Meris Kaniauskas, Vytautas Bačėnas

  Titulinis lapas: autoriaus, pavardė, knygos pavadinimas, leidyklos emblema, leidimo vieta ir metai.Knygos sandara: p. 5-10 Įvadas; p. 11-[21] „Dabartis ir praeitis“; p. 22-[37] „Muziejuose. Susitikimas su Žoržu Boke“; p. 38-[50] „Se la vi..“; p. 51-[73] „Teatruose. Kaip Andre Barsakas tapo režisieriumi“; p. 74-[93] „Po Provansą ir žydrąją pakrantę“; p. 94-[119] „Paryžius – paradinis ir naktinis“; p. 120-134 „Kitas Paryžius“; knygos gale yra turinys.

  Turinio anotacija: kelionės įspūdžiai iš Prancūzijos.

  Iliustracijos: aplanke, tarp p. 16 ir p. 17 yra 10 įklijų su 8 spalvotomis fotografijomis ir 12 nespalvotų fotografijų faksimilių; tarp p. 48-49 yra 10 įklijų su 8 spalvotomis ir 12 nespalvotų fotografijų faksimilių; tarp p. 120-121 yra 9 įklijos su 9 spalvotomis ir 12 nespalvotų fotografijų faksimilių

  Įrašai: p. 44, 46, 59, 60, 62, 63,  nespalvotu pieštuku pažymėta dalis teksto, p.61 pažymėta dalis teksto, parašyta: „Ypač  / su / Komunistais“. P. 64 pažymėta dalis teksto, parašyta: „ne burž/ krit., bet / slapti / komunos/ tai“, „Figaro“ / nuomonė / apie / (neperskaitomas žodis)“. P. 65 pažymėtas tekstas, paraštėje parašyta: „Kom. / Teatras“. Tarp p. 80-81 yra 10 įklijų. Jose yra 8 spalvotos ir 12 nespalvotų fotografijų  faksimilė.

 • Gėlynas

  Gėlynas, 1979 m.

  Zigmas Gaidamavičius, Vytautas Bačėnas
 • Gėlynas

  Gėlynas, 1979 m.

  Zigmas Gaidamavičius, Vytautas Bačėnas
 • Displaying 1 results of 12
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 2