Search parameters:

 • Literature, source, publication: Beniušis R., „Paulinos Mongirdaitės fotografijų klajonės“, Pajūrio naujienos, http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=15209 (žiūrėta 2018 m. sausio 3 d.).
 
Objects sorted by
     
 • Degintinių kapų urnos

  Degintinių kapų urnos, XX a. pr.

  Nežinomas fotografas

  Grafikos piešinyje pavaizduotos degintinių kapų urnos. Viršuje priklijuota gelsvo popieriaus juostelė su spausdintu užrašu: „Pomoc Szkolna“ Spółka z ogr. odp. / Warszawa, Krak.-Przedm. 38, Tel. 217-16, 191-32.“ Apačioje priklijuota balto popieriaus juostelė su juodu rašalu įrašytu tekstu lenkų kalba „11220. Grób z urnami. –“ (kapas su urnomis). Stiklo pakraščiai 3 mm aplikuoti juodo popieriaus juostelėmis.

  Skaidrę dovanojo Lietuvos mokslininkas, akademikas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų Antanas Buračas, kuris ją gavo apie 1988–1989 m. iš garbaus amžiaus vilnietės, jį paveldėjusios iš vilniečio Adomo Pilsudskio (g. 1869 m. rugsėjo 25 d. Zalave, Švenčionių r. – † 1935 metų gruodžio 16 dieną Varšuvoje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse), Juzefo Pilsudskio (1867–1935) brolio.

 • Smėlio kopos Palangos pajūryje

  Smėlio kopos Palangos pajūryje, XX a. pr.

  Paulina Mongirdaitė

  Skaidrė, stiklo, nepalvota. Vaizdas horizontalus. Nufotografuotos smėlio kopos Palangos pajūryje už Olando kepurės. Tolumoje kairėje matosi pušynas ir vėjo malūnas, dešinėje – sunkiai įžiūrimi pastatai, vila „Jūrapilis“ („Komoda“) ir šaltųjų maudyklių pastatas. Viršuje priklijuota popieriaus juostelė su juodu atspausdintu užrašu: „POMOC SZKOLNA“ SPÓŁKA Z OGR. ODP. / Warszawa, Krak.-Przedm. 38, Tel. 191-32.“ Apačioje priklijuota popieriaus juostelė su atspausdintu violetiniu tekstu „6897. Połąga. Wydmy za „Holenderską Chapką“ (kopos už Olando kepurės). Kitoje pusėje matomas ant negatyvo ranka įrašytas užrašas „Wydmy za Holenderską Chapką w r 191[2?]“. Stiklo pakraščiai 5mm aplikuoti juodo popieriaus juostelėmis.

  Pagaminta Varšuvoje, 1920–1939 m. Krokuvos priemiesčio g. 38 veikusiose „Pagalba mokyklai“ dirbtuvėse, kur buvo gaminamas projekcinis aparatas „Polon“ ir jam skirtos stiklinės fotoplokštelės su viso pasaulio miestų, kultūros ir istorinių paminklų bei gamtos vaizdais.

  Skaidrę Lietuvos mokslininkas, akademikas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų Antanas Buračas gavo apie 1988–1989 m. iš garbaus amžiaus vilnietės, jį paveldėjusios iš vilniečio Adomo Pilsudskio (g. 1869 m. rugsėjo 25 d. Zalave, Švenčionių r. – † 1935 m. gruodžio 16 d. Varšuvoje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse), Juzefo Pilsudskio (1867–1935) brolio.

 • Smėlio kopos Palangos pajūryje

  Smėlio kopos Palangos pajūryje, XX a. pr.

  Paulina Mongirdaitė

  Skaidrė, stiklo, nepalvota. Vaizdas horizontalus. Nufotografuotos smėlio kopos Palangos pajūryje. Kiek kairiau ant kopos, pasisukusi į kairę stovi moteris. Apačioje priklijuota popieriaus juostelė su atspausdintu violetiniu tekstu „9638. Krajobraz wydmowy z okolic Połągi“ (Kopų kraštovaizdis Palangos apylinkėse). Nugarinėje pusėje matomas ant negatyvo buvęs spausdintas užrašas „Krajobraz wydmowy z okolic Połągi, znamienny dla południowych wybrezeży Bałtyku.“ (Kopų kraštovaizdis Palangos apylinkėse, garsus pietinėse Baltijos pakrantėse). Apačioje ranka įrašytas numeris „9638“. Padidinus vaizdą, matome, kad iš kitos pusės persispaudžia tekstas, vadinasi stiklo pozityvas atspaustas ne iš originalaus negatyvo, o iš 1914 m. gegužės 30 d. savaitraščio „Ziemia“ p. 345 buvusios nuotraukos. Stiklo pakraščiai 5 mm aplikuoti juodo popieriaus juostelėmis.

  Pagaminta Varšuvoje, 1920–1939 m. Krokuvos priemiesčio g. 38 veikusiose „Pagalba mokyklai“ dirbtuvėse, kur buvo gaminamas projekcinis aparatas „Polon“ ir jam skirtos stiklinės fotoplokštelės su viso pasaulio miestų, kultūros ir istorinių paminklų bei gamtos vaizdais.

  Skaidrę Lietuvos mokslininkas, akademikas, visuomenės veikėjas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų Antanas Buračas gavo apie 1988–1989 m. iš garbaus amžiaus vilnietės, jį paveldėjusios iš vilniečio Adomo Pilsudskio (g. 1869 m. rugsėjo 25 d. Zalave, Švenčionių r. – † 1935 m. gruodžio 16 d. Varšuvoje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse), Juzefo Pilsudskio (1867–1935) brolio.

 • Displaying 1 results of 3
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 1