Priamas priešais Trojos miestą

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania
Fund main
Exhibit type gobelenas (sienų kilimas) 
Field menas
Primary account number LDKVR GEK 308
Inventory number LDKVR VR 238
Measurements aukštis x plotis – 347 x 320 cm
Materials vilna  šilkas 
Manufacturing technique gobeleninė technika 
Author(s)
Date 1620–1630 m.
Location Flandrija, Belgija
Style and period barokas (Europoje) 
More information

Description

Exhibit description Gobelenas priklauso meninių audinių serijai "Trojos karo istorija". Gobeleno bordiure gausu alegorinių figūrų bei įrašų lotynų kalba. Viršuje centre - moteris su alyvos šakele simbolizuoja taiką (PAX), apačioje centre vaizduojamas karingas Marsas (MARS), ginkluotas kalaviju ir skydu. Bordiūro kairėje vaizduojamos figūros simbolizuojančios karų sukeltą blogį: jaunuolis su vaistų indu - ligas (FLVX), moteris su tuščia pintine - skurdą (CARISTIA), karys, nešantis pagrobtą moterį - grobimus (RAPTVS). Bordiūro dešinėje - taikos elementai: draperija prisidengusi moteris simbolizuoja prisikėlimą (RESURETVS), pagyvenusi moteris su lazdele - senatvę (SENETVS), Saturnas su vaisiu ir gėlių vainiku - laiką (TEMPVS). Gobeleno centre vaizduojami Trojos miseto žlugimo epizodai is Virgilijaus "Enedidos" II knygos. Vykdydami Odisėjo sumanymą graikai apsimetė pasitrakiantys iš Trojos. Tačiau ant kranto paliko medinį arklį kaip auką, kuri padėtų jiems laimingai grįžti į krantą. Taip pat liko Sinonas, kuris turėjo įtikinti trojiečius įsivežti arklį į miestą. Pirmojo plano kairėje vaizduojami Trojos kariai, vedantys surakintą Sinoną. Centre - karalius Priamas, duodantis ženklą įvežti arklį į miestą. Dešinėje - kariškio figūra. Antrajame plane matomas Trojos arklys, išplaukiantis graikų laivynas. Pakrantėje vaizduojamas mažas altorius ir Laokoontas su sūnumis, užpulti jūrų gyvačių. Antrojo plano dešinėjs - Trojos miestas.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Priamas priešais Trojos miestą more information...