Trečiasis Lietuvos Statutas

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum National Museum Palace of the Grand Dukes of Lithuania
Fund main
Exhibit type konvoliutas 
Field teisė ir teisėtvarka
Primary account number LDKVR GEK 341
Inventory number LDKVR VR 271
Measurements aukštis – 30 cm
plotis – 21 cm
gylis – 4,5 cm
Materials popierius  oda 
Manufacturing technique spauda 
Authenticity originalas 
Date 1619 m.
Location Vilniaus m. sav., Lietuva

Description

Exhibit description

Pilnas pavadinimas: Statut Wielkiego Xiestwa LITEWSKIEGO Od Naiasnieyszego Hospodara
Krola I. M. ZYGMVNTA III Na Koronacyey w Krakowie
Roku 1588 wydany A teraz Po drugi raz Polskim iezykiem do Druku
podany / z pokazaniem w czym Statut Korony Polskiey / z Statutem
W. X. L. sa zgodne / w czym zas sa rozne: TEXTV SAMEGO STATVTV
NIWCZYM NIEODMIENIAIAC. Przy Artykulach tego
Statutu na brzegach iest położone. Cum Gratia & Priuilegio S. R. M.
W WILNIE W Drukarni Leona Mamonicza / Krola J. M. Typographa
/ Roku Pańskiego / 1619

Lietuvos Statutas yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės kodeksas, susiformavęs remiantis teismų praktika, paprotine teise bei valdovų teisės aktais. Eksponuojamas Lietuvos Statutas vadinamas Trečiuoju, taip pabrėžiant, kad prieš tai buvo du ankstesni Statutai. Pirmasis Lietuvos Statutas buvo patvirtintas 1529 m., Antrasis papildytas – 1566 m. Abu pirmieji Statutai nebuvo išspausdinti ir įvairiomis kalbomis plito rankraščių pavidalu.
Prie Trečiojo Lietuvos Statuto parengimo labiausiai prisidėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vicekancleris Leonas Sapiega, žymus valstybės veikėjas, išsilavinimą įgijęs Leipcigo universitete.
Trečiąjį Lietuvos Statutą sudaro 14 skyrių, 488 straipsniai, kuriuose pabrėžiamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės savarankiškumas, aptariamos pagrindinės visuomenės teisinės normos.
Trečiasis Lietuvos Statutas atspausdintas 1588 m. Vilniuje rusėnų arba LDK rašto kalba. Po įsigalėjimo Trečiasis Lietuvos Statutas buvo išverstas į lotynų, lenkų, o vėliau ir į rusų kalbą. Muziejuje eksponuojamas 1619 m. Statuto leidimas lenkų kalba, kuris buvo išspausdintas Vilniuje Leono Mamoničiaus spaustuvėje. Tai antrasis leidimas lenkų kalba. Leidinio pradžioje yra Ldk kanclerio Leono Sapiegos prakalba papuošta jo herbu. Kartu su Trečiuoju Lietuvos Statutu įrištas 1616 m. veikalas „Tribunolas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojams...“ („Trybvnal obywatelom Wielk. X. Litew...“).
 

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Trečiasis Lietuvos Statutas more information...

Information on inventory

Data author Dalius Avižinis