• Blaževičius P., Seniausieji Lietuvos žaislai, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2011, 240 p.
   
 • Baltutis R., Septyniolika metų be Tėvynės: tremties prisiminimai (1941–1958), Šiauliai: Saulės delta, 2001.
   
 • Bentkovskis F. J., Spis medalów polskich lub z dziejami krainy polskiéj stycznych, w gabinecie Król. Alex. Uniwersytetu w Warszawie znajdujacych się, tudziez ze zbiorów i pism rozmaitych lub podań zebrany i porządkiem lat ulożony przez Felixa Bentkowskiego: (z cztérema rycinami), Varšuva, 1830, XXIII, 259 s.
   
 • Butkus V., Stebuklo horizontai: Šiluva ir jos legenda lietuvių literatūroje, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.
   
 • Bartoszewicz K., Tadeusz Ogiński, wojewoda trocki i jego pamiętnik, Varšuva, 1913.
   
 • Butkus D., Bliujienė A., „The mysterious collection of Fr Konstantinas Kuprys-Kuprevičius“, Archaeologia Baltica, 2015, t. 21–22, p. 134–141, http://journals.ku.lt/index.php/AB/article/view/1141/pdf_1 (žiūrėta 2016 m. spalio 7 d.).
   
 • Bliujienė A., „Vessels of the Balts Burials or Do Not Let the Soul Suffer from Thurst and Hunger“, Lietuvos archeologija, 2005, t. 28: skiriama Vytauto Urbanavičiaus 70-mečio jubiliejui, p. 95.
   
 • Bliujienė A., Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika: [istorijos mokslo leidinys], Vilnius, 1999, 299 p.
   
 • Balinskis M., Vilniaus miesto istorija, Vilnius: Mintis, 2007, XVI, 475, [1] p.
   
 • Bakutytė V., Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019.
   
 • Banys B., „Vincas Kudirka“, Asmenybės Lietuvos istorijoje, 1998, p. 22–24.
   
 • Bliujienė A., „Watershed between the Eastern and Western Lithuania during the Early and Late Migration Period“, Archaeologia Lituana, 2006, t. 7, p. 123–143.
   
 • Blaževičius P., „Žydų lošimo vilkeliai Lietuvos archeologinėje medžiagoje“, Archaeologia Lituana, 2005, t. 6, p. 164–171.
   
 • Banevičius A., 111 Lietuvos valstybės 1918–1940 politikos veikėjų: enciklopedinis žinynas, Vilnius: Knyga, 1991.
   
 • Displaying 61 results of 74
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 2