Paveikslo „Šventasis Pranciškus Asyžietis“ kopija

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Maironis Lithuanian Literature Museum
Fund main
Exhibit type dailė 
Field profesionalioji dailė
Primary account number MLLM GEK 1100
Inventory number MLLM MD 2738
Measurements aukštis x plotis – 87x68 cm
Materials drobė  aliejiniai dažai 
Manufacturing technique tapyba 
Author(s)
Date 1924 m.
Location Kaunas, Kauno m. sav., Lietuva

Description

Exhibit description

Pranciškus Asyžietis – vienuolis, katalikų šventasis, gyvenęs XII–XIII amžiuje. Jis įkūrė pranciškonų, Šv. Klaros seserų bei pasauliečių (tretininkų) ordinus, reformavo Katalikų bažnyčią, buvo vadinamas antruoju Kristumi. Šv. Pranciškus yra gyvūnų ir gamtosaugos globėjas. Jo pasaulėjauta buvo artima Juozui Tumui, kuris grožinei kūrybai pasirinko Vaižganto – gamtos atsinaujinimo ir linų dievo slapyvardį. Šv. Pranciškus buvo ir poetas. Vaižgantas, kaip ir Pranciškus Asyžietis, buvo priėmęs neturto įžadus, garsėjo kaip uolus tretininkas.

J. Tumo-Vaižganto (1869–1933) memorialinis daiktas.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Paveikslo „Šventasis Pranciškus Asyžietis“ kopija more information...

Information on inventory

Data author Reda Rėklytė

Author's rights of the exhibit

Owner of author’s rights Maironio lietuvių literatūros muziejus