Knyga. Lietuvių literatūros paskaitos

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Maironis Lithuanian Literature Museum
Fund main
Exhibit type knyga (leidinys, spaudinys) 
Field literatūra
Primary account number MLLM GEK 1122
Inventory number MLLM MB 2777/1-7
Measurements aukštis x plotis – 15,5x11,5 cm
Materials popierius 
Manufacturing technique spauda 
Author(s)
Producer(s)
Vaiva
Production date 1923–1925 m.
Location Kaunas, Kauno m. sav., Lietuva
More information

Description

Exhibit description

Doc. p. e. J. Tumas. Lietuvių literatūros paskaitos. 1- 7 tomai. Kaunas, „Vaivos“ b-vės leidinys, 1923–1925m. 918 psl.:
[T. 1] Lietuvių literatūra rusų raidėmis. Broliai Juškos-Juškevičiai. Juozas Tumas-Vaižgantas. 1923 m., 124 psl.
[T. 2] Antanas Baranauskas. 1924 m., 117 psl.
[T. 3] Draudžiamasis laikas: Aušrininkų grupė I. 1924 m., 128 psl.
[T. 4] Draudžiamasis laikas: Aušrininkų grupė II. 1924 m, 279 psl.
[T. 5] Lietuvių literatūros draudžiamojo laiko paskaitos. 1925 m., 176 psl.
[T. 6] Draudžiamasis laikas: Šviesos grupė. 1924 m., 52 psl.
[T. 7] "Apžvalga" ir apžvalgininkai. „Apžvalgos“ 35 metų sukakčiai atminti. 1925 m., 130 psl.
1922- 1929 metais Juozas Tumas-Vaižgantas dirbo Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultete: dėstė Senąją lietuvių literatūrą. Knyga „Lietuvių literatūros paskaitos“ sudaryta iš 7 jo parengtų paskaitų studentams apie senąją lietuvių literatūrą. Knygos tituliniame puslapyje Vaižganto ranka violetiniu rašalu surašyti paskaitų pavadinimai ir puslapių skaičius. Viršelio antroje pusėje matome užklijuotą Juozo Tumo-Vaižganto Exlibrį, kurį 1919 m. sukūrė Paulius Galaunė. Septinto tomo tituliniame puslapyje juodu rašalu autorius nurodęs medžiagos apie „Apžvalgą ir apžvalgininkus rinkimo šaltinius. 1929 metais Vaižgantui sukako 60 metų, jis išėjo į pensiją ir savo pareigas universitete perleido Vincui Mykolaičiui- Putinui, ką tik baigusiam mokslus Friburgo universitete Vokietijoje.
Vaižgantas buvo vienas iš mėgiamiausių universiteto dėstytojų, įkūręs Kultūros muziejų, kuris tapo šios aukštosios mokyklos Rankraštyno pagrindu.
J. Tumo-Vaižganto (1869–1933) memorialinė biblioteka.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Knyga. Lietuvių literatūros paskaitos more information...

Information on inventory

Data author Reda Rėklytė

Author's rights of the exhibit

Owner of author’s rights Maironio lietuvių literatūros muziejus