„Kristijono Duonelaičio RAŠTAI. 1714–1914. 200 metų sukaktuvėms nuo autoriaus gimimo paminėti.“

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Marija and Jurgis Šlapeliai House-Museum
Fund unspecified
Exhibit type knyga (leidinys, spaudinys) 
Field istorija
Author(s)
Producer(s)
M. Šlapelienės knygynas
Jurgis Šlapelis
Production date 1914 m.

Description

Exhibit description

Penktas išleidimas. Ant viršelio Šlapelio ranka prirašyta „Pirmas – Lietuvoje“. Leidinį Jurgis Šlapelis papildė žodynėliu, Donelaičio laiškais, trumpa biografija ir leidėjo „pasiteisinimais“. 2013 metais, artėjant Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo sukaktuvėms, jo rankraščiai buvo įtraukti į UNESCO registrą „Pasaulio atmintis“. Poema „Metai“ parašyta Tolminkiemyje 1765–1775 metais. Poetui mirus, jo rankraščiai pateko į privačias rankas, vėliau – į Karaliaučiaus archyvus. Dalis jų dingo 1812 m. per Rusijos ir Prancūzijos karą, išliko tik keletas: „Pavasario linksmybės“ ir „Vasaros darbai“, „Fortsetzung“ (Tęsinys), taip pat K. Donelaičio laiškai. Poemos rankraščiuose yra nedidelių autorinių taisymų, prozodinių ženklų, tekstas sukirčiuotas. „Metų“ rankraščiai atsitiktinai rasti 1945 m. Lietuvos TSR mokslų akademijos ekspedicijos metu Laukstyčių (Lochstedt) pilyje netoli Karaliaučiaus ir perduoti Mokslų akademijos Centrinei bibliotekai, o 1947 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros institutui. Nuo 1990 m. jie saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rankraštyne. Šie autografai yra pagrindiniai šaltiniai, kuriais remiantis vėliau buvo rengiami grožiniai bei moksliniai K. Donelaičio kūrybos leidimai, tarp jų ir Lietuvoje pirmasis Jurgio Šlapelio leidimas, bandant atkurti autentišką stilių ir gyvą vaizdingą kalbą.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
„Kristijono Duonelaičio RAŠTAI. 1714–1914. 200 metų sukaktuvėms nuo autoriaus gimimo paminėti.“ more information...

Information on inventory

Data author Milda Urbonienė