E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  P. Šivickio kolekcija

Kauno zoologijos muziejuje saugoma profesoriaus Pranciškaus Baltraus Šivickio malakologinė kolekcija.