E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Įkurta Vietinė rinktinė

Sukarinta organizacija Lietuvos valstybei atkurti ir jos sienoms ginti. Įkūrėjas generolas Povilas Plechavičius. 1944 gegužės mėn. rinktinė panaikinta.