E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Įkurta Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

Veikė iki 1944 m. Leido leidinius „Laisvės kovotojas“, „Varpas“.