E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Įkurta Lietuvos-Baltarusijos TSR (Litbelas)

Bolševikų įkurta tarybinė respublika 1919 m. vasario – rugpjūčio mėn. egzistavusi Baltarusijos ir dalies Lietuvos teritorijoje, užimtoje Raudonosios armijos.