E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  žąslai

Arklio valdymui į jo nasrus įdedamos metalinės pailgos svirtelės, sujungtos su pavadžiais.

Source of the term description:

Arklininkystės terminų aiškinamasis žodynas, http://www.jok.lt/index.php?/Jojimas/arklininkystes-terminu-aiskinamasis-zodynas.html (žiūrėta 2016 m. gegužės 2 d.).

Non-preferred term

pažaboklis

Lazdijų krašto muziejus, 2013 07 24.

žaboklai; žaboklės; žabokliai; žaboklis; žąslės; žąslos
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.