E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Dabikinės dvaro sodybos fragmentų tvarto su diendaržiu fragmentai (38828)

Unikalus objekto kodas: 38828.

Akmenės r. sav., Dabikinės k.

Source of the term description:

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.