E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  sijonas

Įvairaus ilgio viršutinis drabužis, nuo juosmens gaubiantis abi kojas drauge.

Source of the term:

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 321.

Source of the description:

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 321.

Non-preferred term

anderėkas; marginė; sejonas; sparnyčia; suknelė lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2010 07 28).

linčius; ruikėnas; undarokas lietuvių kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sisitema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/ (žiūrėta 2010 07 28).

padelkos lietuvių kalba

Zanavykų šnektos žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 2, p.

andarokas; čemoras; indarokas; jupikas; jupikis; kedelaitė; kedelis; kedelys; seliopas; spadnyčia; spadninčia
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Terms in other languages

skirt anglų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 321.

jupe prancūzų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 321.

Rock vokiečių kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 321.