E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  spąstai

Žvėrių, paukščių gaudymo įtaisas.

Source of the term description:

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/.

Non-preferred term

gaudyklė; klepčiai; lamatai; lamatos; pelėkautai; pelėkrautai; palėkrutai; pinklės; slasnos; sląsta; slastai; sląstai; slastas; sląstos; spąsčiai; spąslai; spąslas; spąsnos; spaustai; žabanga; žabangai; žabangas; žabangos
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.