E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Dabravolės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (3697)

Unikalus objekto kodas: 3697.

Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Dabravolės k.

Source of the term description:

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.